28. zář, 2018

V4 NEWS: Visegrád nás chrání před zmetky!

Visegrád chrání nejen před islámskou imigrací, ale jakožto sdružení států dlouhodoběpostižených dovozem nekvalitních potravin a jiného zboží, i před zmetky...

V rámci společného celního dozoru zemí Visegrádu bylo dle vyjádření Celní správy České republiky během loňského podzimu prověřeno na 2,25 miliónu kusů dovezených hraček. V jednotlivých zemích Visegrádu došlo ke kontrole zboží na nebezpečné chemikálie a podle výsledků asi 35% dovezených hraček obsahovalo nadlimitní množství nebezpečných chemikálií, zejména tzv. ftaláty. 722 tisíc kusů hraček nebylo vpuštěno do oběhu a přes 31 tisíc kusů bylo z důvodu vysoké toxicity přímo zničeno.
 
Tato kontrolní akce byla iniciována Polskem a uskutečnila se po několika technických a organizačních schůzích jednotlivých celních správ Visegrádu. Byla první svého druhu a určitě nebude poslední. Jak je tedy vidět, Visegrád a jeho úzká spolupráce chrání Evropu nejen před migrantskými vlnami, ale chrání i evropské děti, naši budoucnost. Je to jeden z příkladů toho, kde se Visegrád nejen může, ale dokonce musí spoléhat sám na sebe a ne na evropskou byrokracii.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 28.9.2018
 
Zdroj: