11. zář, 2017

AUSTRÁLIE - DALŠÍ OBĚŤ LGBTQ LOBBY

Jako Česká republika zažívá salámovou metodu LGBT lobby, kdy toto nátlakové hnutí nejprve prosadí pořádání pochodů Pride, potom registrované partnerství a nyní chtějí i manželství a adopce dětí, tak něco podobného nyní zažívá Austrálie. Tam za dva dny začne dva měsíce trvající referendum ve všech osmi státech Australské federace o zavedení manželství homosexuálů a jejich postavení na roveň normálním manželstvím. Délka tohoto referenda spočívá v tom, že jde o korespondenční průzkum. V případě nesouhlasu neumožní australská vláda parlamentu projednávat tento LGBT tlak v rámci parlamentní diskuse, natož pokud jde o hlasování o zákonu...

LGBT lobby.

Austrálie patří mezi vyspělé země, bohužel mezi ty, které ve většině věcí ustoupili LGBT lobby. Sexuální menšiny mohou volně sloužit v australské armádě, šest z osmi států uznává registrované partnerství a domácí svazky LGBT a napříč všemi státy Austrálie je zákonná ochrana LGBT proti diskriminaci. Přes tato práva, o kterých by se LGBT v islámských státech mohlo, jen zdát, si nyní australská LGBT vydupává i rozrušení dalšího civilizačního článku a pilíře australské společnosti, heterosexuální rodinu tvořenou mužem, ženou a potomkem, či potomky. V Austrálii je situace pro sexuální menšiny velice optimální a solidní, přesto nadále existuje LGBT lobby financovaná neziskovkami, která usiluje o dosažení stavu, kdy sexuální menšiny budou povýšeny nad většinu a heterosexualita bude brána jako zpátečnická, či špatná, zatímco všechno LGBTQABCDEFG bude normou, i když to norma není.

Našim nepřítelem nejsou buzny, lesby a spol., ale zdivočelá LGBT lobby, která se pasuje do role spasitelů společnosti a „utlačovaných“. Neakceptujeme existenci této lobby, která je často prolnutá s islámským extremismem, ať už prostřednictvím podpory migrantů, či podpory Palestinců, a je financována ze zahraničních zdrojů. V tomto ohledu proto stojíme na straně té části australské společnosti, která stále nepropadla neomarxistickému úpadku, ponižování většiny a povyšování menšin, která stále uznává za pilíř národního státu rodinu.

Dalším problémem, který s LGBT lobby máme je fakt, že její úlety, akce (vždy těžce exhibicionistické a agresivní) a nátlakové kampaně jsou placeny z kapes VŠECH daňových poplatníků, nejen v lobby angažovaných, což je vidět právě na příkladu australského referenda, jehož náklady přijdou australský lid na 122 miliónů dolarů (2,6 mld. Kč). Pokud by si těch 122 miliónů dolarů zaplatila australská LGBT lobby a její zahraniční finanční podporovatelé, byl by to menší problém z hlediska principu.

Rovnoprávnost nic neřeší, jen vše zhorší.

Ve Velké Británii, která je hlavou Společenství, jehož součástí je i Austrálie, došlo k „zrovnoprávnění“ homosexuálních svazků s heterosexuálním manželstvím v roce 2013. To nám poskytuje dobrý vhled na reakce v tamější společnosti a na to, jak se určitě LGBT lobby uspokojila se svými dosaženými cíli. Ne, neuspokojila.

Výsledkem byl další nástup teroru LGBT lobby. Došlo k útokům na majetek konzervativních odpůrců LGBT lobby, i na samotné konzervativce. Gay ex-konzervativec Iain Dale dokonce vyhrožoval, že zveřejní homosexuální orientaci těch konzervativních poslanců britského parlamentu, kteří budou hlasovat proti zrovnoprávnění manželství, protože i mezi teplouši je řada rozumných a střízlivých lidí, která odmítá tyto postmoderní šílenosti. Zastupitel Richard Page byl vyhozen, když prohlásil, že pro děti je lepší, když jsou adoptované heterosexuály, a ne homosexuály. V Severním Irsku bylo liberálním soudnictvím pošlapáno svobodné právo podnikatele na to, koho obslouží, a koho ne, když soudy nařídili, že i konzervativní cukráři musí dělat dorty pro svatby homosexuálů. Památkářská organizace National Trust nařídila 62 tisícům svých dobrovolníků, aby nosili duhové odznáčky na znamení hrdosti homosexuálů, a ti, kteří to odmítli, se neměli ukazovat na veřejnosti. 350 z nich vyhrožovala ukončením členství. LGBT lobby se protlačilo i do škol, kde propaguje „genderovou rozmanitost“ a vnucují dětem, že je špatné, když si o sobě dívky myslí, že jsou dívky a chlapci, že jsou chlapci. Tohle všechno stihla LGBT lobby za pouhé 4 roky od svého převzetí moci nad morálním směřováním britské společnosti.

Jak tedy vidíte, cíle LGBT lobby jsou falešné a lživé. Nikdy nebudou spokojení, vždycky uhnou, vždycky budou žádat víc. U nás slibovali, že jim bude stačit registrované partnerství a nyní chtějí víc. V Británii byli úplně zrovnoprávnění a žádají stále víc. Žádají, aby je každý uznával, nejen respektoval, ale aby se jim klaněl a jejich orientaci měl za tu jedinou správnou. Ostatně, představitelé české LGBT lobby nedávno nepokrytě přiznali, že lhali, když říkali, že jim registrované partnerství bude stačit.

Proto musí Austrálie odmítnout nátlak LGBT lobby, protože jinak se sveze po stejně strmé ploše, po které se nyní veze Velká Británie a její společnost podléhající tlaku LGBT lobby, imámům, multikulturalistů a neziskovek. Její restriktivní imigrační politika může být mnoha zemím vzorem, tak ať je i její společenská a rodinná politika vzorem. Výsledek referenda je, ale ještě daleko před námi. Bude oznámen, až 7. listopadu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 11.9.2017