6. lis, 2017

ČESKO: RUŠENÍ ŽELEZNIC Z (E Z) VŮLE EU

Podle webu Zdopravy.cz vydala Evropská unie tzv. čtvrtý železniční balíček, který stanovuje, jak se musí přizpůsobit železnice v jednotlivých státech evropským normám. V tomto čtvrtém železničním balíčku je však také povinnost, aby všechny železniční tratě byly vybaveny jednotným zabezpečovacím zařízením ETCS (European Train Control System).

Pořizovací cena tohoto zabezpečovacího zařízení je velmi vysoká. Pokud bude tato povinnost opravdu platit, znamená to, že bude v ČR zrušeno velké množství železničních tratí, protože si na sebe jejich provoz již nyní nevydělá, a takové zvýšení vynakládaných peněz by bylo ekonomicky neúnosné. Provoz těchto tratí je však nezbytný pro spojení venkova s okolním světem.

Další problém představuje nárůst nákladní dopravy na silnicích, včetně těch nižších tříd. Malé obce si stále více stěžují na prach a hluk spojený s kamiony. Zároveň to přispívá i ke zhoršování stavu silnic – na jejich opravy je třeba dávat stále více peněz. Dojde-li ke zrušení tratí, budou se tyto problémy ještě více zhoršovat.

Česká železnice za rok 2016 přepravila 171,5 milionu cestujících, což znamená téměř půl milionu cestujících denně. Jakékoliv rušení tratí s sebou nese fatální důsledky, a to nejen pro běžnou dopravu do škol a do práce, ale také i pro místní podnikání. Železnice je výrazným podpůrným faktorem pro rozvoj cestovního ruchu.

Nenechme si vzít naše dráhy kvůli nařízením EU!

Autor: David Eisenmann, Praha, ČR, 6.11.2017