15. dub, 2018

ALTRIGHT.CZ: Slovník Newspeaku, vydání r. 2018

Úvod: Předkládáme Vám nové vydání Newspeaku pro 3. tisíciletí. Úvod je psán
starojazykem pro pochopení. Newspeak, pro těch málo z Vás, kteří netuší, je nová forma vyjadřování oproštěná od vášní, emocí a citu a podřízena čistému rozumu a osvícenectví našich velkých liberálních vůdců. Jde o slova ve formě názvů, či akronymů (složeniny slov) a různých termínů, v drtivé většině používané Novým liberálním světovým řádem a jeho věrnými následovníky, kteří pomáhají vést lidstvo ke světlé budoucnosti.

(kurzívou uveden skutečný význam, který sem připsalo kontrarevoluční hnutí odporu vůči
liberalismu a levičáctví!)

#NotAllMuslims a jiné – nástroj na sociálních sítích k šíření sociální spravedlnosti, politické
korektnosti a liberálního pokroku. Odkazuje na boj proti generalizaci různých skupin.

Falešné omlouvání extrémních ideologií a náboženství, ale zkuste, někde napsat
#NotAllRightists a uvidíte, co se stane.


Black Lives Matter – kampaň, jejímž cílem je zastavit bezuzdné a systematické vraždění a
pronásledování tmavých PoC (viz níž) ve Spojených státech amerických ze strany bělošské policie, Ku-Klux-Klanu a Trumpových stoupenců, stejně jako věznění těchto lidí. Naším ideálem je předat lidem tmavé kůže správu nad policií a armádou.

Černošská populace je 17% obyvatel USA, ale drtivá většina černochů, kteří zemřou
násilnou smrtí, zemřou rukou jiného černocha. Nikoliv bělocha. Tato kampaň má za úkol podkopat morálku a postavení americké policie a bezpečnostních složek.

Cisgender – lidé, kteří mají takové pohlaví, do kterého se narodili. V současné době se
mnoho z nich stává obtížnými, když odmítají uznat, že jejich identita jim je vnucena společenskými reakčními živly a konzervativci. Až pochopí, že nejsou muži, ani ženami, ale rovnými lidmi, termín zanikne a bude vyřazen z budoucích vydání Newspeaku.

Normální lidé! Nic víc se k tomu nedá říct…

Fašista, nacista, rasista, xenofob – konkrétní označení pro odpůrce liberálních pořádků a
nepřeučenou bílou populaci. Výjimečně použitelné proti PoC, kteří kolaborují s bestiálním bělošským
režimem!

Nálepka užívána pro každého, kdo je v opozici. Často jediný „argument“ v diskusi s levicí a
sluníčkáři.

Genderová identita = pohlavní identita. Biologické a osobnostní pohlaví jsou oddělené věci.
Nesouvisí spolu a každý se může cítit, jakým chce být. Pro rok 2021 britské úřady začínají
zohledňovat k nadcházejícímu sčítání lidu možnost vybrat si libovolné pohlaví. Existuje minimálně 71 pohlaví. Pohlaví muže a ženy časem zanikne a stane se překonaným. Mezi takovéto existenční identity, ale může spadat i možnost být vrtulníkem, či zvířetem.

Existují jen dvě pohlaví. Muž a žena. Může se stát situace, že hormonální nerovnováha
v těhotenství způsobí, že se člověk narodí „do špatného těla“, ale tím pořád přijímá identitu muže, či ženy. Ostatní vymýšlené identity mají jediný cíl – oslabit morální a tradiční standardy společnosti, relativizovat pohlaví a oslabit společnost ve prospěch islámské invaze.

Hate crime = zločin z nenávisti. Velice vhodná pomůcka pro zachování pravdy a lásky v naší
společnosti, jasně odděluje jedince zkažené starým myšlením a konzervativismem od nových,
osvícených a ušlechtilých humánních bytostí. Původně omezeno na hanobení národa, rasy, etnika a přesvědčení, nyní významně a progresivně rozšířeno na ochranu osob s jinou genderovou identitou, sexualitou a dalšími povznášejícími odlišnostmi. Za hate crime se považuje i špatné oslovování lidí podle jejich genderové identity, viz výše. V případě, že Vás někdo špatně osloví, máte právo ho zažalovat, umlčet, připravit o práci a v nejlepším případě i vyhnat na ulici.

Brilantní adaptace orwellovského ideozločinu do reálného světa, která slouží k umlčení
opozice.

Homofob – odpůrce progresivního postavení homosexuálů nad tradiční a zpátečnickou
populací a společností. Občas používané na konzervativní zrádce orientace z řad samotných
homosexuálů (např. Milo Yiannopoulos, Dave Rubin).

Konzervativní a patriotičtí zastánci tradičních hodnot, kteří odmítají povyšování
„pokrokových“ a zvrácených společenských modelů nad tisícileté tradice zakořeněné evolucí a
biologií lidského druhu.

Humanitární bombardování – vytvořeno ušlechtilým českým demokratickým presidentem
Václavem Havlem, který tímto pojmem reprezentoval postoj české veřejnosti. Humanitární
bombardování je bezpečnostní akce, která má zabránit genocidě. „…nálety, bomby, ty nebyly
vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární…“

Humanitární bombardování nereprezentovalo zájmy a postoje českých obyvatel, bylo
odporným omlouváním vraždění srbských civilistů. Toto „výlučně humanitární“ bombardování
spočívalo v zabíjení srbských žen a dětí, v bombardování civilních vlaků a Bělehradu.

Mikroagrese – nepatrné a bělošskou, sexistickou, xenofobní a rasistickou společností
vštípené vzorce chování. Spadá sem i sexistická reklama, výrazy jako „mít koule“, sexismus
v básničkách a pohádkách, přidržování dveří, placení v restauraci na základě pohlaví, odmítání, že tlustý člověk je tlustý a jiné.

Asi jeden z nejbizarnějších a nejinfantilnějších termínů Newspeaku. Má chránit člověka před
realitou a fakty, před stavem věcí a vše natírat na růžovo, ve všech smyslech toho slova. Například, když se v londýnském metru přestalo oslovovat „Dámy a pánové“, ale říkat „Dobrý den všem“.

Multikulturalismus – soužití lidí různých ras a barvy pletí na dříve bělošském území.
Vzájemný respekt a láska mezi islámem a jinými skvělými rasami.

Ideologie demografické genocidy proti původnímu evropskému obyvatelstvu. Odpůrci
multikulturalismu a islámu jsou často označováni za rasisty, přestože islám není rasa a
multikulturalismus jakbysmet.

Náboženství míru – jiné označení pro islám.

Ve skutečnosti náboženství války, jak říkal už Tomáš Garrigue Masaryk.

Nobelova cena míru – prestižní a velkolepé ocenění udělované významným a skvělým
bojovníkům za pravdu, lásku a pokrok. Mezi nejskvělejší držitele Nobelovy ceny míru patří Barack Obama, Evropská unie, Al Gore a klimatologové, Jimmy Carter, Jásir Arafat, OSN, Lech Walesa, či Amnesty International! 

Barack Obama rozbombardoval Libyi a Afghánistán, Evropská unie pro mír neudělala nic,
Al Gore a jeho klimatologické úderky ničí hospodářství a globální rozvoj, Jimmy Carter jako
president naprosto selhal a umožnil nástup islámského režimu v Iránu, Jásir Arafat byl teroristický zabiják, OSN je jen o málo úspěšnější verze Společnosti národů, Lech Walesa byl agentem komunistické rozvědky a Amnesty International je nátlaková organizace měřící všem různým metrem, která nijak nepřispěla k míru.

Patriarchát – ohavná nadvláda mužů nad ženami v Evropě a Severní Americe, která trvá
odnepaměti a musí být zničena, aby bylo dosaženo osvobození žen v těchto územích.

Drtivá většina historie lidstva probíhala v éře matriarchátu a činnost lidí prosazujících
Newspeak vede k nezadržitelnému vzestupu extrémně patriarchálního islámu, který zotročí ženy a degraduje je níže, než na úroveň zvířat.

PoC => People of Color – lidé barvy. Akademický termín, který vyvrací ohavný rasismus
bělochů proti všem ostatním rasám. Nadále již neexistuje černošská, hispánská, indiánská, arabská či asijská populace, ale lidé barvy. Bílá není barva. Běloši nemají právo být takto titulováni!

Termín vytvořený protibělošskou rasistickou propagandou. Cílem je degradovat bělochy na
strůjce všeho zla a povýšit status ostatních ras do pozice nadřazené rasy. Tento název zároveň
připravil černochy, Indiány, Asiaty a další rasy o jejich vlastní identitu, a z nějakého důvodu mezi PoC řadí Hispánce, kteří jsou ovšem podmnožinou bílé rasy. Nejde o akademický termín, prvně použit v roce 1796 pro popis míšenců.

Politická korektnost – napravení morálních křivd, kterých se bílá rasa dopouští na zbytku
světa prostřednictvím slov, textů a dalšího vyjadřování. Má chránit bezbranné menšiny před útiskem. Podobně užitečné jako termín „Hate crime“.

Stejně jako Hate crime, nástroj k umlčení opozice, pronásledování nepohodlných lidí, pálení
knih, zastrašování a ponížení oponentů.

Pride – hrdost na svou kulturu, svou rasu, svou sexualitu, svou identitu. Nevztahuje se na
bělochy.

Sama definice stačí k pochopení, co je to za hovadinu.

Privilegia – běloši disponují veškerými privilegii, ostatní národy a rasy ne. Z toho důvodu je
nezbytnou povinností veškerých národů a ras, které nejsou postižené bělostí, aby kontrolovala svá privilegia v boji proti bílé nadvládě. Souvisí i s pohlavní identitou a zdravotním stavem.

Manipulující termín levicových rasistů, který dělá z černochů, Asiatů, Hispánců, Indiánů a
dalších ras a národů chudáky, kteří se musí dovolávat neexistujících privilegií. Po drtivou většinu historie právě asijská rasa dominovala světu, největšími utiskovali černochů, kteří na nich dnes páchají největší násilí a tím jim berou privilegium života, jsou samotní černoši a černošské gangy a tak dále…

Rape culture – kultura znásilnění a mužské nadvlády na Západě. Teror proti ženám,
sexismus a objektivizace jejich těl. Ponižování žen na modelky, herečky a další sexuální profese. Západní režimy jsou nejhorší v ochraně práv žen a v otázce sexualizace žen, západní kultura je založena na znásilnění.

Typická lež. Největší počet znásilnění je v Jihoafrické republice, Pákistánu, Indii, Egyptě a
dalších rozvojových zemích. V Afghánistánu bylo znásilnění legalizováno „Zákonem o rodině“ z roku 2010. Ironií, stejně jako v případě patriarchátu, je že proponenti tohoto termínu nakonec zavedou skutečnou kulturu znásilňování, která je rozšířená napříč zeměmi Třetího světa.

Safe Space – bezpečný prostor, kde mohou lidé různých barev pleti, orientace, pohlavní
identity a dalších rozmanitostí být chráněni před terorem a útiskem ze strany bílé většiny.

V zásadě jde o kampusová místečka, kde je realita nahrazována iluzí, kde fakta ztrácí
význam a lži se stávají skutečností, kde každý je chráněn před vlastními nedostatky a kritikou. Režisér, herec a komik indického původu Neel Kolhatkar se termínu „Safe Space“ vysmíval v krátkém a slavném videu „Modern Educayshun“ (sic), dnes je tento tmavý Ind označován za rasistu a sexistu.

Sociální inženýrství a konstruktivismus – postup jak transformovat starou a zpátečnickou
společnost v lepší, liberální a progresivní. Budování nových sexuálních, rasových a etnických identit.

Systematické ničení historicky daných pravidel a norem s cílem rozvrátit společnost, vlastně
jde o honosné termíny a prostředky účelu, který je ospravedlňován.

Sociální spravedlnost – rovnost, svornost a bratr… lidství mezi všemi lidmi všech ras a
všech identit a vyznání. Jde o konečný cíl našeho velkolepého projektu.

Dříve především užíváno marxisty v oblasti ekonomických vztahů, ale dnes je to dogmatická
doktrína radikální levice.

Toxická maskulinita – patriarchální společností vnucené postoje a hodnoty osobám, které se
identifikují jako muži. Například kluci nepláčou, muži mají být galantní, chlap má být silný a jiné.

Jednoduše řečeno, „toxická maskulinita“ je hanlivé označení toho, že chlap se má chovat
jako chlap.

White Privilege – bílé privilegium náležící bílé rase, která zneužívá svého postavení v oblasti
ekonomiky, armády, kultury a dalších společenských odvětví.

Neexistující pseudofenomén, který je uměle vytvářen levicovými kulty.

Více pojmů tohoto slovníku rozepisovat nebudu. Mnoho z nich znáte a bylo by to příliš
dlouhé, ale pokud snad projevíte jako naši čtenáři zájem, zkusím dát dohromady další takový slovník.

V zásobě toho určitě je ještě dost!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 15.4.2018