23. kvě, 2018

ALTRIGHT.cz: Ramadánské úlevy

Opět začalo bombastické sváteční období islámu, ramadán, někdy taky nazývaný jako
bombadán pro určitě s ním nesouvisející prudký nárůst teroristických aktivit. Postní měsíc odvozený od údajného prvního božího zjevení, které měl bandita, dobyvatel a násilník Mohammed při začátku své expanze a ideologického růstu...

Slavení svátku se řídí podle nepřesného a chybného islámského kalendáře přijatého jiným dobyvatelem, chalífou Umarem, který byl jedním z nejbližších poskoků Mohammeda. Výsledkem je, že každý rok se slaví svátek v jinou dobu, ale společné je to, že každý rok se musí slavení tohoto v Evropě menšinového svátku, podřizovat evropská většina. Nejinak tomu je i v roce 2018, a to všude tam, kde muslimské komunity tvoří nátlakové a vlivné síly. Letos připadá doba ramadánu na období od 17. května do 15. června.

Mezi takové úlevy, které ohrožují mravní a vzdělávací vývoj dětí, pak připadají islámské
zásahy do evropského sekulárního, a bohužel i liberálního školství. Liberálové se klaní muslimské menšině, a tak chtějí umožnit řadu výjimek ve prospěch muslimských žáků, aby tito žáci nemuseli v postním měsíci studovat a dělat zkoušky.

Ve Velké Británii to začalo už předminulý rok, když tamější školy umožnili muslimským
studentům odklad maturit na období po ramadánu. Po Velké Británii přichází na řadu u Německo. Kromě toho, že muslimská komunita v Německu, čím dál tím víc tlačí na úlevy v otázce ramadánu, a jeho průběhu, objevují se i zprávy o tom, že samotné postění v rámci ramadánu vede k radikalizaci a fanatismu muslimské mládeže.

Karin Jahnová, ředitelka základní školy ve čtvrti Wedding, kdysi bašta komunistů, dnes
bašta imigrantů, napsala, že muslimským dětem připadá postění „cool“, a že jsou díky tomu často horlivější, než starší sourozenci a dospělí. Podle islámského práva jsou totiž nemocní, staří a děti vyňati z půstu, ale nyní vidíme tendence, že právě i děti se sami od sebe připojují k půstu. Takový půst v případě dětí samozřejmě vede i ke stravovacím a fyziologickým potížím, které jsou dalším druhotným projevem islámské ideologie. Podobně kriticky se vyjadřuje předseda sdružení německých učitelů Heinz-Peter Meidinger, který varuje před tím, že se čím dál častěji stává v důsledku postění, že muslimští žáci při maturitách fyzicky zkolabují, protože nepili a nejedli. Mešity odmítají, jakkoliv spolupracovat s místními zastupitelství a školskými orgány, protože je to pro ně výhodnější. Nemusí se o nic starat a mládež se radikalizuje.

A ústupky nejsou jen ve školství. Už od roku 2010 německá televize RTL II. uvádí v době
ramadánu, kdy přesně vychází a zapadá slunce, aby muslimové věděli, jak dlouho se mají postít. V roce 2013 švédská politická elita přijala za své, že ramadán je součástí švédských kulturních a náboženských tradic. Ve švédském parlamentu se dokonce konají pravidelně během ramadánu zvláštní muslimské večeře nazývané iftar.

Jako důkaz svého začlenění do společnosti a úsilí o multikulturní rovnováhu, muslimové
vydali příručku s různými doporučeními ubývající populaci nevěřící, která se tak má připravit na dobu, kdy bude platit džizíju. Například po nás žádají, abychom v době ramadánu na ně nedýchali, protože se nepostíme. Nechce se tomu věřit, ale je to tak.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 23.5.2018