8. bře, 2020

ALTRIGHT.CZ: Jednou Osman, vždycky Osman

Toto je jen krátká úvaha, či spíše zamyšlení k současným událostem na Řecko-Turecké hranici...

Dlouhodobě jsem říkal a očekával, že osmanský sultán Erdogan poruší naivní dohodu uzavřenou mezi špičkami Evropské unie a jeho režimem, a že po odčerpání peněz a vyhrocení situace, otevře hranice a vpustí migranty do Evropy, a to naprosto cíleně, naprosto řízeně a velice aktivně.
 
Chtěl bych poukázat na to, že toto není poprvé, kdy Osmanská říše zneužila utečenců a migrantů jako zbraně proti svým vnitřním i vnějším nepřátelům. Již před více než sto lety, když probíhala strašlivá Arménská genocida, které padlo za oběť 1,500,000 Arménů, se stalo něco podobného. Tehdejší osmanská propaganda, novináři a osmanská kulturní elita na příkaz osmanských vládců, mobilizovala různé sociální, etnické a náboženské skupiny k vykonání špinavé práce při systematickém vyvražďování arménského lidu.
 
Mezi těmito skupinami byli i turečtí běženci, kteří po prohrané Bulharské válce za nezávislost, odešli z osvobozeného Bulharska do Osmanské říše. Statisíce uprchlíků odešli z oblastí, které byly osvobozeny od osmanské nadvlády a usídlili se ve zbídačených poměrech na okraji osmanské společnosti. Ta, místo aby je přijala, když to byli nejen její vlastní souvěrci, ale dokonce i lidé ze stejného etnika a stejných národů, je začala zneužívat ke svému prospěchu. Tím prospěchem byla mobilizace po První balkánské válce a během První světové války.
 
Když turečtí vůdci rozhodli o vyhubení arménského národa v Osmanské říši, Istanbulské kulturní a novinářské elity burcovali uprchlíky do zbraně. Vyzvali je k účasti na řežích, vyzvali je: „Ať je toto varování, ó muslimové, nezpohodlňte! Nenechte svou krev vychladnout, než nastane pomsta!“, a tou pomstou byla genocida na Arménech.
 
A tak jako před sto lety, i nyní Osmanská říše zneužívá migrantů a uprchlíků ke svým politickým a mocenským zájmům. Posílají je jako svoje vojáky na smrt, a pak veškeré jejich útrapy svádí na evropské země. Radí jim, jak stříhat ploty, jak útočit na řecké policisty, a pak opět viní evropské země ze všeho špatného.
 
Není na čase, aby vláda tyrana z Bosporu skončila?
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.3.2020