12. čvc, 2020

ALTRIGHT.CZ: Make Constantinople Great Again!

Tak jako Donald Trump mění Ameriku v to, aby byla opět veliká, měli bychom my zapracovat na tom, aby Istanbul byl opět Konstantinopol...

Zejména ve světle posledních událostí týkajících se jednoho z největších křesťanských chrámů a svatostánků světa, Hagia Sofia, chrám Boží moudrosti. Osmanský nejvyšší soud rozhodl ve sporu o to, zda je možné Hagiu Sofiu, která byla od roku 1935 muzeem, změnit na mešitu. Mešitou byla od roku 1453, kdy padla Východořímská říše a Mehmed II. Dobyvatel obsadil Konstantinopol. Mehmed II. vzal Hagiu Sofiu do svého osobního vlastnictví a přeměnil jí na mešitu. Ještě předtím nechal tři dny drancovat město svými vojáky, a ani Hagia Sofia, symbol pravoslavného křesťanství, se drancování nevyhnula. Po pádu Osmanské říše a nástupu sekulární vlády Ataturka, byla mešita zrušena a Hagia Sofia sekularizována a změněna na muzeum.
 
Počátek Hagie Sofie se datuje do roku 360, kdy císař Constantius II. na tomto místě otevřel kostel. Druhý kostel byl otevřen za vlády císaře Theodosia II., ale budova původních kostelů lehla popelem při nepokojích v roce 532. V únoru 532, císař Justinián I., nařídil vybudovat úplně nový svatostánek, větší, majestátnější, založený na kombinaci náboženství, důsledného vlivu matematiky a geometrie, pod dohledem velkých architektů. Bazilika chrámu Boží moudrosti byla otevřena v prosinci 537, za přítomnosti císaře Justiniána I. Velikého. Od té doby byl chrám sídlem pravoslavného patriarchy, konala se tam korunovace císařů a bazilika poskytovala ochranu pronásledovaným. Chrám byl několikrát poničen ikonoklastickými nepokoji (ne, nepodobnými těm, které dnes vidíme na Západě), zemětřeseními a požáry, ale vždy byl obnoven. V 10. století, za vlády císaře Basila II. Bulharobijce, byl rozšířen po velké rekonstrukci, která byla provedena v důsledku rozsáhlého zemětřesení. Při Čtvrté křížové výpravě v roce 1204 byla vydrancována křižáky, zpustošena a přeměněna na katolickou katedrálu. V roce 1261 byla Konstantinopol osvobozena od křižáků a roku 1317 byla Hagia Sofia opět rozšířena, tentokrát císařem Andronikem II. Palaiologem. Chrámem zůstala, až do roku 1453, kdy bylo město bráněno císařem Konstantinem XI. proti sultánu Mehmedovi II.
 
Město, ale padlo a tím zanikla Východořímská říše a nastoupila éra Osmanského impéria. V dalších stoletích se stala mešitou, byla přestavována, doplněna o islámské vzory, rozšířena o čtveřici minaretů, které se staly její dominantou. Za zmínku stojí, že Hagia Sofia byla dobyta v době, kdy probíhal jeden z pravoslavných rituálů, který tak byl přerušen, a byl dokončen, až v roce 1919, pod dohledem řeckého vojenského kněze. Roku 1935 se pak Hagia Sofia stala muzeem a završením procesu sekularizace a demokratizace Turecka.
 
Od doby, kdy sultán Erdogan I. přetváří Turecko v novou Osmanskou říši, sílí i snahy o přetvoření Hagii Sofie do mešity. Vyzývá k tomu od roku 2018 a sklízí kritiku Řecka i mezinárodních organizací. Snahy se zintenzivnily a případ se dostal před turecké soudy, které nakonec rozhodli otřesným způsobem, a to tak, že umožní zřízení nové osmanské mešity uvnitř křesťanského chrámu. Osmanští vládci se zaklínají tím, že ochrání křesťanské ikony, ale v dnešní době není nikde nic jisté, a Osmanské říši teprve ne. Toto je symbolické završení obnovy Osmanské říše.
 
Proto bychom měli pozvednout heslo „Make Constantinople Great Again!“
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 12.7.2020
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!