KOMENTÁŘE

17. čvn, 2020

Původně jsem na text sociální geografky, aktivistky, LGBTQ koordinátorky, ekoložky a vysokoškolské učitelky Michaely Pixové veřejněný na aktualne.cz s názvem „Mýty a legendy o Češích a uhlí“, reagovat nechtěl...


Nicméně nakonec jsem si řekl, že by takový text neměl zůstat bez odpovědi. Nicméně, je to spíše jen kratší reakce na jeden konkrétní bod tohoto textu.
 
Text je ideologickou masírkou pro podporu přechodu od uhlí k tzv. obnovitelným zdrojům energie. Kromě absurdních klimapanikářských výkřiků, že do roku 2100 bude v České republice polopoušť hraničící se Saharou, se dozvídáme odsudek vůči jaderné energii, což je jediný ekologický a efektivní zdroj energie jako náhrada za uhelné elektrárny. Jak říkám, ekolog, který je proti jaderné energii je jako levičák, který je proti minimální mzdě. Absurdní nonsense.
 
A to je hlavní problém tohoto prohlášení. Že je nutné odejít od uhlí, s tím se dá souhlasit. Že to podporuje veřejnost, s tím se taky dá souhlasit. Ale opravdu se nedá souhlasit s útokem na jadernou energii jako jediný rentabilní zdroj energie, dokud nedosáhneme vytvoření termonukleárních reaktorů, které jsou teprve ve vývoji. Obnovitelné zdroje byly, jsou a budou jen doplněk hlavních zdrojů energie, který navíc zase ztratí na důležitosti, až se posuneme ve vývoji jaderných elektráren dál.
 
Michaela Pixová ovšem ve svém textu napsala větu, která mi vyrazila dech. Citujeme: „Zatímco na obnovitelné zdroje bychom mohli čerpat dotace z EU, v případě jádra se nás vláda chystá dluhem upsat Rusku, jehož firmě Rosatom se chystá dostavbu Dukovan přihrát. O nukleární hrozbě a nukleárním odpadu nemluvě.“
 
Ptám se jednoduše: Zaprvé, co je dobrého na tom pobírat dotace? Zadruhé, co je špatného na tom dovolit Rosatomu, který se prokázal být nejvýhodnějším a nejúspěšnějším kontraktorem, dostavit Dukovany? To první kazí trh, uvolňuje cestu solárním baronům k nejhorším rozkrádačkám a činí nás opět závislými na EU, to druhé je jednorázová záležitost s dlouhodobými pozitivními aspekty, a je úplně jedno, zda jde o ruskou, americkou, korejskou, francouzskou či jinou firmu. Jde o to mít reálnou alternativu a tou obnovitelné zdroje nejsou.
 
A o které jaderné hrozbě je přesně řeč? Černobyl, pokud vím, byl součástí Sovětského svazu, který levičáci a levicový aktivisté opěvují. Jinak zemřelo díky jaderným elektrárnám určitě méně lidí, než díky uhelným elektrárnám, nebo kolik zvířat zemřelo díky obnovitelným zdrojům (zejména větrným elektrárnám).
 
Obnovitelné zdroje mohou doplňovat domky lidí na vesnicích, ale nemohou zásobovat průmysl, zemědělství a služby, a do doby kamenné se rozhodně vracet nebudeme.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 17.6.2020
 
Zdroj:
 
 
24. kvě, 2020
Po mnoha a mnoha hodinách jednání čtvrtečního zasedání pražského magistrátu, jak se zjistilo, došlo k odhlasování miliónové dotace pro akci, festival, který se letos v Praze nebude konat v takovém rozsahu, jako jeho ročníky předešlé...
 
 Akce, která je medializovaná, získala na čtvrtečním, respektive pátečním zasedání ( zasedalo se až do páteční čtvrté hodiny ranní) magistrátu přístup k dotaci ve výši 1 miliónu Kč. Tou akcí je Prague Pride a tato dotace byla ze strany magistrátu odůvodněna údajně tím, že si minulý rok organizátoři zapomněli zažádat o dotaci, a tak byla nyní udělována individuálně. Prý důsledek zmatků při změnách v grantových systémech.
 
No, buď jak buď, ale vydávat milión Kč na granty pro festival, který se neuskuteční v takovém rozsahu, kdy předešlé ročníky, byly větší programově a měly menší dotaci, to chce skutečně koule. A ještě k tomu to bylo schváleno dost jednoznačně: "36 hlasů pro, 1 proti a 2 se zdrželi." K hlasování o tomto bodu došlo, až po 20 hodinách jednání na magistrátu, a byl to poslední bod zasedání a hlasování Letos se Prague Pride bude konat jen formou,  online akcí, kvůli koronaviru a pochodu bude naštěstí naše země ušetřena (doufejme). 
 
Každá koruna je dobrá, zvláště v dnešní době končící koronavirové pandemie a tyhle dotační programy jsou přesně ty, na kterých by se mělo začít nejvíce šetřit, a tohle jsou přesně ty akce, které by se měly nejvíce zkrouhnout.
 Ale když je dobrá vůle a ochotná zadnice…
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 24.5.2020

 

 
8. bře, 2020

Toto je jen krátká úvaha, či spíše zamyšlení k současným událostem na Řecko-Turecké hranici...

Dlouhodobě jsem říkal a očekával, že osmanský sultán Erdogan poruší naivní dohodu uzavřenou mezi špičkami Evropské unie a jeho režimem, a že po odčerpání peněz a vyhrocení situace, otevře hranice a vpustí migranty do Evropy, a to naprosto cíleně, naprosto řízeně a velice aktivně.
 
Chtěl bych poukázat na to, že toto není poprvé, kdy Osmanská říše zneužila utečenců a migrantů jako zbraně proti svým vnitřním i vnějším nepřátelům. Již před více než sto lety, když probíhala strašlivá Arménská genocida, které padlo za oběť 1,500,000 Arménů, se stalo něco podobného. Tehdejší osmanská propaganda, novináři a osmanská kulturní elita na příkaz osmanských vládců, mobilizovala různé sociální, etnické a náboženské skupiny k vykonání špinavé práce při systematickém vyvražďování arménského lidu.
 
Mezi těmito skupinami byli i turečtí běženci, kteří po prohrané Bulharské válce za nezávislost, odešli z osvobozeného Bulharska do Osmanské říše. Statisíce uprchlíků odešli z oblastí, které byly osvobozeny od osmanské nadvlády a usídlili se ve zbídačených poměrech na okraji osmanské společnosti. Ta, místo aby je přijala, když to byli nejen její vlastní souvěrci, ale dokonce i lidé ze stejného etnika a stejných národů, je začala zneužívat ke svému prospěchu. Tím prospěchem byla mobilizace po První balkánské válce a během První světové války.
 
Když turečtí vůdci rozhodli o vyhubení arménského národa v Osmanské říši, Istanbulské kulturní a novinářské elity burcovali uprchlíky do zbraně. Vyzvali je k účasti na řežích, vyzvali je: „Ať je toto varování, ó muslimové, nezpohodlňte! Nenechte svou krev vychladnout, než nastane pomsta!“, a tou pomstou byla genocida na Arménech.
 
A tak jako před sto lety, i nyní Osmanská říše zneužívá migrantů a uprchlíků ke svým politickým a mocenským zájmům. Posílají je jako svoje vojáky na smrt, a pak veškeré jejich útrapy svádí na evropské země. Radí jim, jak stříhat ploty, jak útočit na řecké policisty, a pak opět viní evropské země ze všeho špatného.
 
Není na čase, aby vláda tyrana z Bosporu skončila?
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.3.2020
30. zář, 2019

Všemi těmito přízvisky by se dala označit klimatická aktivistka Gréta Thunberg...

Tento text není dlouhým článkem, či zamyšlením, spíše varovným komentářem před tím, co hrozí euroamerické společnosti, pokud bude podpora Gréty Thunberg ze strany masmédií a politických elit i sociálních médií pokračovat. Přiznám se, že dlouhou dobu jsem se Grétě jen smál. Připadalo mi to jako absurdní komedie, něco, co by brzy mělo pominout. Můj názor se změnil při sledování Grétina projevu na shromáždění OSN v New Yorku. 
 
I z počátku jsem se chtěl smát, ale když jsem viděl její zuřivost, zápal, jejich obrovskou urputnost dalekosáhle překračující fanatismus, a to, jakou podporu sklidila, začal mi běhat mráz po zádech. Už jsem neviděl klimatickou aktivistku. Viděl jsem někoho, kdo se stylizuje do role mesiáše, spasitele „mladé generace“ před klimatickými změnami. Viděl jsem společenskou hrozbu, která rozštěpí západní národy vedví a bude hnát příbuzné proti příbuzným. Viděl jsem zmanipulovanou oběť, politicky zneužitou, sice oběť, ale nebezpečnou. A Gréta mi připomíná, ještě někoho jiného. Připomíná mi Jima Jonese. Mnoho lidí u nás toto jméno nezná, v Americe je však velice známé. 
 
Charismatický a populární kazatel, pastor bojující za ty nejvznešenější ideály sociální spravedlnosti, rasové a pohlavní rovnosti, v době, kdy tato témata byla podobně citlivá v Americe, jako je dnes otázka klimatu. Muž, který vytvořil vlastní církev, vlastní náboženství, jež bylo směskou křesťanství a marxismu, který získal zpočátku i desetitisíce přívrženců, aby se pak se stovkami nejvěrnějších uchýlil do vzdálené Guyany. Když se situace jeho sekty zhoršila, a neměl už žádné východisko, přinutil stovky svých vlastních stoupenců k sebevraždě a sám si prostřelil hlavu. 
 
Gréta Thunberg a její stoupenci, kteří propadli apokalyptickému myšlení, vyhlašují, že máme posledních dvanáct let na to, abychom se změnili, abychom zabránili nezvratným klimatickým změnám. Jde o zmanipulované a překroucené číslo, které má děsit lidi, ale taky může jít o časovač, může jít o odpočet do doby, kdy Gréta Thunberg bude shromažďovat své stoupence, aby pak vyrazila do vlastního křížového tažení proti všem těm, které bude považovat za „znečišťovatele“, bez ohledu, zda půjde o nadnárodní korporace, nebo o lidi, kteří musí jezdit starými auty. Doufám, že se má obava nenaplní, ale bojím se, že Gréta Thunberg zabije desetitisíce lidí a desetitisíce dožene k sebevraždě. Má hrozivý potenciál stát se Jimem Jonesem, ale o několik tříd vlivnější a silnější. 
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 30.9.2019
19. srp, 2019
Před 99 lety, se odehrál zázrak na Visle, kde generál Józef Piłsudski, odrazil útok rudého moru, v podobě Rudé armády, která na rozkaz Trockého a Lenina, měla šířit bolševickou revoluci dál do Evropy...
 
V té době byli v Čechách plné kavárny mudrlantů, kteří fandili bolševikům, aby dosáhli toho pravého socialismu. Polsko naopak, se s podobnými vlivy vypořádalo. Tehdy katolická církev pevně a jednotně stála za Polským konzervativním - národnostním státem. 
 
Dnes odráží Polsko jiný útok, "Homosexualismus", jinak zvaný "Globo-homo" útočí i v Polsku. Bohužel nelze se spolehnout na katolickou církev. I v Polsku mají své Halíky, kteří odsuzují protesty proti pochodům LGBTQ, jako něco špatného. V tomto případě  Gregorz Kramer., který odsoudil Jakuba Barylu (na fotce): "Používá svátost k boji s jinými lidmi."
 
Ne, "otče", on se jen snaží vyhnat (metafyzického) démona LBGTQ ideologie. Avšak, stále ještě existuje dostatek kněží, kteří jim oponují. Arcibiskup Marek Jędraszewski, náš kardinál Duka a další kněží z V4, odsoudili LBGTQ mor.
 
Snad Polákům odvaha a odpor vůči neolevici vydrží. Dříve zastavili pomatence z někdejší rudé Moskvy, snad i ty z Bruselu & Berlína s duhou.
 
Pro nás v Čechách z toho plyne úkol. Jak dohnat Poláky, aby se u nás nedával prostor úchylným ideologiím, které dnes propagují už i pedofilii? 
 
P.S. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho trhne.
 
Autor: KERBEROS, Praha, ČR, 19.8.2019