25. zář, 2017

EVROPA: NĚMECKO: KDO VOLIL AfD A PROČ JI VOLIL NEJVÍCE VOLIČ V BÝVALÉ DDR?

Včera proběhly volby v Německu, letos nejdůležitější evropské volby. Skončily vcelku očekávaně, strany velké koalice ztratily, ale ne natolik, aby bylo možné reálně sestavit jakoukoliv vládu bez CDU/CSU. Očekávaný byl i výrazný zisk AfD. AfD získala víc, než jim předpovídala média, ale ne tolik, kolik by bylo potřeba, aby mohli napravit chyby napáchané vládou Angely Merkelové.

V médiích se rychle objevily komentáře reflektující fakt, že AfD byla výrazně úspěšnější na východě, než na západě Německa. Podívejme se, co na tyto výsledky říká renomovaný německý infratest dimap. Vlevo jsou výsledky v zemích bývalého „západního“ vpravo „východního“ Německa. V bývalé NDR tedy AfD za CDU zaostala o pouhých 5,7 %.

Na samotném východě (bez Berlína) by AfD dokonce poměrně výrazně zvítězila.

Komentátoři se to snaží vysvětlovat postkomunistickým dědictvím na východě a objevilo se i zdůvodnění, že jde o pozůstatky hitlerovského nacismu, se kterým se „soudruzi z NDR“ údajně nedostatečně vyrovnali.

Stojí tedy zato se podívat se na situaci detailněji. Podle věku AfD volili nejčastěji voliči ve skupině 35-44 let (16 %), těsně následováni skupinami 22-34 (15 %) a 45-59 (14 %). Nejméně voličů AfD získala ve skupině voličů nad 70 let (7 %). Pokud jde o sociální skupiny, největší podporu AfD získala mezi nezaměstnanými (22 %) a dělníky (21 %), zaměstnanci v nedělnických profesích volili AfD stejně jako průměr celé populace (13 %), podprůměrnou podporu AfD zaznamenala mezi osobami samostatně výdělečně činnými (12 %), mezi důchodci (11 %) a nejmenší mezi úředníky (10 %).

Potvrzuje se tak, že AfD oslovuje primárně ty, kdo jsou současnou politikou německých elit nejvíce ohroženi, tedy mezi sociálně hůře postavenými. Ti musejí totiž, na rozdíl od elit, nejčastěji sdílet sousedství migrantských ubytoven a nemohou si dovolit posílat svoje děti do elitních škol. AfD tedy získala podporu na východě země ne proto, že by na východě žili nějací xenofobové, ale proto, že lidé na východě na příliv migrantů relativně k jejich životní úrovni nejvíce doplácejí.

Názorně to ilustruje snaha německých politiků prosadit jednotnou EU dávku pro migranty. Lidem, kteří měsíčně vydělávají několik tisíc euro, nedochází nestydatost jejich požadavku, aby migranti ve východních zemích dostávali více, než naši důchodci a dokonce více, než valná většina pracujících.

Autor: Alfonso Rionard, Praha, ČR, 25.9.2017

Zdroj: 

http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/afd-triumphiert-im-osten-frauke-petry-siegt-in-sachsen-15215116.html