27. lis, 2017

BLÍZKÝ VÝCHOD: SAUDSKÁ ARÁBIE: KORUNNÍ PRINC MUHAMMAD - FALEŠNÁ NADĚJE

Pokud lze říci něco o současném korunním princi Saúdské Arábie, Muhammadu bin Salmanovi, tak to, že představuje stejně falešnou naději na liberalizaci islámu a stávajícího režimu, jako současný iránský diktátor Hassan Rouhani. Oba přinesli naději na změnu a zlepšení situace v zemi, ale v obou případech je to naděje falešná a jejich činy, jen dokazují, že káží vodu a pijí víno.

Kdo je Muhammad bin Salman?

Muhammad bin Salman je prvorozený syn současného saúdského krále Salmana. Salman nastoupil na trůn po svém bratrovi Abdullahovi a to v době, kdy už pravděpodobně trpěl stařeckou demencí. Tento fakt jen podtrhoval shnilost nástupnického systému v Saúdské Arábii, protože současný král Salman je stále synem zakladatele Saúdské Arábie Abdulazize. Muhammad bin Salman neměl podle systému agnatického seniorátu nastoupit na trůn. Nástupcem měl být jeho strýce Muqrin a potom další strýc Muhammad.

To se ale změnilo. V podstatě od nástupu Salmana začal mít Muhammad rozhodující vliv, využívaje zdravotního stavu svého otce. Muhammad bin Salman se okamžitě začal profilovat jako ambiciózní, všestranný a talentovaný nástupce a politik, jako reformátor a liberál, který vyslyší přání saúdského lidu. V červnu letošního roku byl sesazen z pozice korunního prince Muhammad bin Nayef a Muhammad bin Salman byl prohlášen korunním princem, stejně jako šéfem protikorupční vládní agentury, čímž získal moc nad silovými složkami potřebnými k likvidaci svých vnitřních nepřátel.

Podobně jako Hassan Rouhani, liberál, který během své vlády nechal povraždit více lidí, než obávaný Ahmadinežád, tak Muhammad bin Salman podobně tvrdě likviduje opozici, zejména tu šíitskou a směřuje Saúdskou Arábii do války s Iránem. Vzhledem ke stavu svého otce je Muhammad ze své pozice přímo zodpovědný za pokračující masové perzekuce a represálie v Saúdské Arábie, včetně vyhlášení trestu smrti nad šíitským chlapcem Ali al-Nimrim, který je saúdským režimem odsouzen k ukřižování a stětí za účast na protestech v letech 2011 a 2012.

Byl to navíc Muhammad bin Salman, kdo měl lví podíl na roztržce mezi Saúdskou Arábií a Katarem, která byla primárně namířena proti Iránu a Turecku. V říjnu tohoto roku rozjel masivní čistku, která hraničí s palácovým převratem. Od začátku protikorupční čistky bylo uvězněno 500 lidí, včetně řady saúdských princů, velitele Národní gardy, bývalých ministrů financí a ekonomiky, šéfů státních podniků, soukromníků a miliardářů. Princ Mansour bin Muqrin byl podle všeho zabit bezpečnostními složkami. Zatčen byl i miliardář a podnikatel Bakr bin Ladin, polorodý bratr Usámy bin Ladina.

Muhammad bin Salman mezitím veřejně odsoudil radikální islám, údajně se zasadil o právo žen na řízení aut (což ovšem je technicky neproveditelné, protože ženy musí mít nadále mužský doprovod) a představil svou vizi 2030. Chce do roku 2030 transformovat Saúdskou Arábii na moderní neropnou ekonomiku s liberálním právním systémem. Podobně jako u Hassana Rouhaniho, i zde je hrozba, že pokud uspějí jeho ekonomické reformy, industrializace země a diverzifikace exportu a ekonomických zdrojů, vznikne tím nebezpečný precedent fungující islámské ekonomiky, která nebude závislá na surovinových zdrojích a tím pádem bude dvojnásob nebezpečná lidské civilizaci.

Že nelze věřit dobrým úmyslům této čistky je podloženo i tím, že Rada starších učenců, která je přímo zodpovědná za dodržování tvrdých islámských zásad v Saúdské Arábii, tuto čistku podpořila. Co je tedy podstata této čistky?

Jejím cílem je upevnit saúdský režim tím, že Muhammad bin Salman eliminuje řadu princů a členů královské rodiny, kteří destabilizují monarchii vnitřními rozpory, intrikami a frakčními boji. Rychlým a ostrým úderem sejme nejnebezpečnější frakce rodiny Saudů a stabilizuje monarchii, která je na pokraji zhroucení. Muhammad chce zároveň omezit odčerpávání stovek miliónů dolarů ze státního rozpočtu do kapes saúdských princů, fenomén, který také negativně ovlivňuje saúdské hospodářství.

My, odpůrci islámu, proto musíme doufat, že Muhammad bin Salman neuspěje se svými pseudo-reformami, které by utužili saúdský režim, posílili postavení režimu a umožnili úspěch saúdských imperiálních ambicí na Blízkém východě.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 27.11.2017