29. lis, 2017

STŘEDNÍ - VÝCHODNÍ EVROPA & BALKÁN: 16+1 ČÍNA

V Budapešti právě skončil summit 16 + 1. 16 středo & východoevropských & balkánských zemí & Číny, jehož cílem je prohloubení diplomatické a ekonomické spolupráce mezi účastnickými zeměmi. Jde tak ze strany středo-východoevropanů a Balkánců, když pomineme vzdor vůči bruselské havlistické politice, o prohloubení hospodářských vazeb, investic a obchod. Summit toto směřování potvrdil a my se podíváme na jeho průběh a výsledky.

Summit začal 26. listopadu a skončil 28.11.2017. Čínskou stranu zastupoval premiér Li Kche- čchiang, který 27. listopadu oznámil navýšení finanční podpory pro spolupráci Číny a 16 východoevropských a balkánských zemí, stejně jako vznik China-CEEC Inter-bank Association a druhou fázi rozvoje China-CEEC Investment Cooperation Fund. Tedy vznik společné bankovní asociace a investičního fondu. Čínská rozvojová banka poskytne 2,4 miliardy dolarů na tuto podporu a 1 miliarda dolarů bude investována z Číny do fondu a rozvoje infrastruktury a hospodářství v našich zemích. Jako příklad takových investic je uváděna stavba nové železnice ze Srbska do Budapešti, která má zlepšit stav infrastruktury. Maďarská pošta zase urychlí posílání zásilek mezi Čínou a Maďarskem. U příležitosti završení summitu byl vyslán první přímý nákladní spoj z Budapešti do sedmimiliónového čínského provinčního města Čchang-ša. Opačným směrem byly vlaky vypraveny už v červnu letošního roku. Maďarský export do Číny dosáhl loni 2,25 miliard dolarů a export potravin se od roku 2015 ze 1,5 násobil.

Pro Českou republiku je důležité, že bylo dojednáno konání Čínského investičního fóra na rok 2018 v ČR. Dalším důležitým aspektem je, že Čína bere na vědomí Trojmořskou iniciativu a vítá úsilí Chorvatska a Slovinska na rozvoji dopravní infrastruktury z přístavních měst. Všechny tyto investice do infrastruktury a je nutné říci, že Číňané na rozvoj infrastruktury kladou velký důraz (viz investice v Africe), jsou součástí gigantického čínského ekonomického programu Nové hedvábné stezky. Je skvělé vidět, že země Mezimoří-Trojmoří chtějí hrát důležitou a aktivní roli v tomto programu, který je založen na win-win strategii. Čína získá přístup k infrastruktuře v Evropě a středo-východoevropské státy získají moderní a efektivní infrastrukturu.

Summit kladl důraz na rozvoj drobného a středního podnikání, stejně jako na společnou výzkumnou činnost Národní energetické správy Číny a středo-východoevropských zemí. Dojde ke vzniku společných vědeckých laboratoří a podpoře technologických parků. Kromě toho všeho bylo oznámeno, že v rámci tzv. rižských vodítek skládajících se ze 47 společných akcí, konferencí, summitů, vzniku pracovních a diplomatických skupin a orgánů, téměř všechny proběhly. Pouze fórum think-tanků má ještě proběhnout v Číně během prosince. Mezi tyto úspěšné akce patří konference inovací mezi Čínou a středo-východoevropskými zeměmi uskutečněná v listopadu tohoto roku na Slovensku, hub elektronického obchodu a pavilon zemědělské produkce v bulharském Plovdivu, druhá konference starostů hlavních měst Číny a středo-východoevropských zemí v Černé Hoře, fórum mladých politiků v Bukurešti, či zimní taneční tábor v čínském Šenzenu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 29.11.2017