25. pro, 2017

EVROPA: Democida domorodců

Vzpomínám si na dobu, kdy nám neomarxisti tvrdili, že democida domorodců v Evropě je ultrapravičácký výmysl a demagogie, že nic takového se neděje, že je to lež, a že cizí etnika a kultury nikdy nepřeváží nad našimi.

V posledních letech se začalo ustupovat u neomarxistů k tomu, že etnika a kultury, které kamenují, nebo obřezávají ženy, hromadně je znásilňují, prodávají jiné lidi do otroctví, drancují a plundrují, tak že jsou rasové, etnicky a kulturně nadřazené původním evropským národům. To tvrdí současná neomarxistická-rasistická propaganda. Nyní se objevila zpráva Pew Research Center, přední a renomované výzkumné a statistické instituce, která ukazuje, jak ničivá democida v Evropě probíhá.

Co je to vlastně democida? Jde o složeninu slov „demografie“ a „genocida“. Democidou se rozumí takový stav, kdy jedno etnikum, či jedna demografická skupina je vyvražďována, či vyháněna jinou, nebo nahrazována populačním růstem (Indiáni v Americe, nekomunisté v bolševickém Rusku, Evropané v Evropě). Democida může být proti kulturám, etnikům i politickým a ekonomickým třídám. V současné době jí vidíme v přímém přenosu v západoevropských teritoriích.

Pew Research Center předložilo tři scénáře vývoje. V současné době se v Evropě, bez západního Ruska, kde je početná tatarská muslimská komunita, nachází 4,9% muslimů, v absolutních číslech je to 25,8 miliónů lidí (2016). O šest let dříve to bylo 19,5 miliónu lidí. Scénáře udávají konečný rok 2050.

První scénář je nejoptimističtější. Při uzavření hranice a zavedení maďarské hraniční politiky se počet muslimů v Evropě zvýší „jen“ na 7,4% přičemž hlavním a v podstatě jediným faktorem růstu je vysoká porodnost (2,9 dítěte na muslimskou ženu oproti 2,1 dítěti na nemuslimskou ženu).

Druhý scénář je střední, imigraci nebude bráněno, ale nejhorší vlna skončí. Půjde tedy o normální imigrační růst a v takovém případě populace stoupne na 11,2%.

Třetí a černý scénář počítá s tím, že migrace bude postupovat stejným tempem, budeme dál vítači, budeme dál sluníčkáři atd. a výsledkem bude, že do roku 2050 dosáhne počet muslimů v Evropě 14%, tedy skoro trojnásobku současného stavu.

V třetím scénáři se navíc odhaduje, že počet muslimů ve Švédsku dosáhne 30% do roku 2050. V žádné zemi nedosáhne nadpoloviční většiny, podle scénářů, ale tohle je šílený democidní růst.

Potěšující na těchto scénářích je snad jen fakt, že se vůbec nedotýkají východoevropského prostoru. Nejčernější scénář očekává, že počet muslimů v ČR stoupne z 0,2% na 1,2%. Na druhou stranu je nutné říci, že 0,2% jsou podhodnocené. Je to dokonce méně, než co říká Ústředí muslimských obcí ČR.

Existuje řada způsobů, jak to zvrátit, ale často jsou politicky neprůchodné, kvůli moci neziskovek. Zaprvé, zastavit imigraci z islámských zemí do Evropy. Zadruhé, reformovat sociální systém, aby to tu nebylo pro migranty lukrativní. Zatřetí, zrušit veškerou multikulturní a genderistickou propagandu na školských zařízeních, která hlásá, že nemáme mít děti, anebo máme mít děti s imigranty. Začtvrté, změnit sociální systém tak, aby podporoval domácí porodnost a nárůst populace. Jen zavedením těchto kroků předejdeme asi nejstrašlivější democidě v historii od vyhubení Indiánů. Jsme tedy dnes jako Indiáni a jestli to neomarxisti myslí s ochranou etnik vážně, měli by pomoci ochránit evropská etnika.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 25.12.2017