21. bře, 2018

ČESKO: Petice za přesun velvyslanectví ČR do Jeruzaléma!

Otevřený dopis k petici žádající přesun velvyslanectví ČR do Jeruzaléma:
 
Vážený pane prezidente,
 
vážený pane předsedo vlády,
 
vážený pane ministře zahraničních věcí,
 
je nám Čechům často vyčítán nedostatek odvahy postavit se za správnou věc. V novodobé české historii ale takovou odvahu řada Čechů měla. Tomáš G. Masaryk, jehož výročí narození si 7. března připomínáme a k jehož odkazu se rádi hlásíme, ji měl. Vždy se zastal jednotlivce, či menšiny tváří v tvář nevůli většiny. Vskutku není odvahou jít s většinou, s hlavním proudem.
 
V dějinách každého národa přijde šťastný okamžik, kdy jeho vytrvalá touha po sebeurčení dojde svého cíle. To štěstí měly díky TGM před sto lety národy český a slovenský a před sedmdesáti lety i národ izraelský, jehož čekání bylo o to bolestivější, že probíhalo o mnoho staletí déle a ve vyhnanství. Masaryk touze po sebeurčení malého národa dobře rozuměl a podporoval jí.
 
Každý stát má právo určit si své hlavní město. Má jej i Izrael. Česká republika toto právo Izraele vloni zdůraznila odvážnou a oceňovanou květnovou deklarací Poslanecké sněmovny. Prezident Miloš Zeman byl prvním evropským státníkem, který již v roce 2014 otevřeně vyzval k přesunu velvyslanectví do námi uznaného hlavního města – Jeruzaléma.
 
TGM podporoval vznik státu Izrael. Navštívil mandátní území Palestina jako vůbec první hlava státu právě s touto myšlenkou. Třicet let poté, co se TGM zasadil o náš stát, se jeho syn – Jan Masaryk – zasazoval taktéž u mezinárodního společenství o vznik státu Izrael. Krátce poté jsme byli jedinou zemí světa, která mladému Izraeli podala pomocnou ruku v podobě vojenské pomoci a zachránila jej tak.
 
Komunistická totalita přetrhla silné pouto mezi našimi státy i národy na necelé čtvrt století. Krátce po listopadu 89 to byl další velký muž a státník, který se nebál zastat slabých tváří v tvář silným – Václav Havel – kdo mezi prvními kroky ve funkci prezidenta republiky obnovil diplomatické styky se státem Izrael. Od té doby ČR mnohokrát na mezinárodním poli podpořila Izrael proti většině.
 
Český národ byl ústy i skutky svých největších mužů a státníků vždy mezi prvními a téměř vždy proti mezinárodní většině, když bylo třeba Izrael podpořit. Pokud české velvyslanectví nebude do Jeruzaléma přesunuto jako jedno z prvních, zač by potom stály naše dosavadní postoje a deklarace? Zač bychom stáli my, jako spojenci Izraele v těžkých dobách?
 
Chápeme složitost takového rozhodnutí v mezinárodním kontextu i v samotné realizaci přesunu české ambasády. Bylo by možné posupovat stejně, jako další spojenci a přátelé Česka i Izraele – Spojené státy americké. Prezident Donald Trump vnímá symbolický přesun velvyslanectví na sedmdesáté výročí izraelské státnosti jako vyjádření hlubokého přátelství i spojenectví.
 
Stejné přátelství a spojenectví pojí i naše národy a země. Prokažme jej činy, vždyť slov a deklarací už bylo dost. Přesuňme naše velvyslanectví – byť symbolicky – taktéž letos v květnu. Buďme Izraeli spojenci bok po boku se Spojenými státy americkými. Prokažme znovu odvahu a pevnost i na mezinárodním poli, tváří v tvář váhavosti, ustrašenosti a alibismu. Historie nás ocení.
 
V Praze dne 7. března 2018
 
S úctou signatáři této občanské iniciativy
 
Zbyněk Passer, předseda Českého spolku přátel Izraele
Denis Doksanský, ředitel Centra Sion
JUDr. Tomáš Kraus, prezident B’nai B’rith Renaissance Praha
RNDr. Mojmír Kallus, viceprezident světového ústředí ICEJ v Jeruzalémě
Ing. Pavel Šrámek, MBA, bývalý místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
Karel Sedláček, místopředseda české pobočky ICEJ
 
Podpořte svým podpisem přesun velvyslanectví ČR do Jeruzaléma, odkaz na petici zde:
 
Odpovědné osoby:
 
Denis Doksanský, ředitel Centra Sion, Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové, e-mail: denis.doksansky@sion.cz, tel.: 495 263 623, bydliště: Zámostí 794, 500 09 Hradec Králové
 
Zbyněk Passer, předseda Českého spolku přátel Izraele, Štěpánská 643/39, Nové Město, 110 00 Praha, e-mail: zbynek@passer.cz, bydliště: K jízdárně 8, 190 16 Praha – Koloděje
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 21.3.2018