5. čvn, 2018

USA/KANADA/JAPONSKO: Jaderná aliance proti zpovykaným ekomagorům!

USA, Japonsko a překvapivě i Kanada, nyní uzavřeli alianci za rozvoj jaderné energie a její prosazení jako čistého zdroje elektřiny...

Pakt „Nuclear Innovation: Clean Energy Future“, zkrácene NICE Future (přeloženo jako „pěkná budoucnost“), je společným projektem vlád USA, Kanady a Japonska, který si dal za cíl rozvíjet jadernou energetiku, aby došlo k snížení závislosti na fosilních zdrojích, které mají ničivý dopad na ekosystém, zejména uhelné elektrárny, a zejména ty, které používají nekvalitní, ale výkonné hnědé uhlí...

Po mnoho let se díky levicové ekoteroristické lobby systematicky opomíjí strategická úloha
jaderné energie v otázce rozvoje energetiky a přispění k snížení ekologické zátěže průmyslu vůči ekosystému. Od roku 1954, kdy vznikla první civilní a elektrickou síť zásobující jaderná elektrárna v Obninsku u Moskvy, až do dnes, jaderná energetika postupně, ale nepřetržitě vytlačuje jedovaté uhelné elektrárny, které jí nemohou konkurovat ani ve výkonnosti, ani v ceně kilowatthodiny, natož v otázce životního prostředí.

V současné době jaderná energie tvoří 10% světové produkce elektrické energie.
V některých zemích je podíl mnohem vyšší (ČR 32-35%, Francie přes 70%, Slovensko 54%,
Maďarsko 50%) a v jiných je díky tlaku ekoteroristů a korporátních lobbistů dokonce zakázána (Itálie, Dánsko a Rakousko, kde byla zakázána pár dní před uvedením tamější jaderné elektrárny do provozu… v Německu se navíc od jádra ustupuje). Naproti tomu po masivních kampaních, obrovských státních superdotacích a grantech, biliónových tunelech, podvodech, po nátlaku Evropské unie, ultralevicových skupin a různých magorů (výjimečně lze souhlasit s hodnocením Karla Schwarzenberga na tyto osoby), celosvětový podíl obnovitelných zdrojů činí 5% energie. Dalších zhruba 15% tvoří vodní elektrárny, které považujeme za efektivní a akceptovatelný ekologický zdroj energie a podporujeme i jejich rozvoj a rozšíření.

Cena kilowatthodiny elektřiny z jádra je 0,7 Kč, cena kilowatthodiny elektřiny
z obnovitelných zdrojů se pohybuje v rozpětí 30-50 Kč. Reakce na rušení jaderných elektráren je navíc taková, že se obnovuje činnost vyřazených uhelných elektráren, opět se rozjíždí těžba uhlí ve starých uhelných regionech, například v Německu a ve výsledku tak zákaz přinese mnohem více jedovatých zplodin do ovzduší, a ještě víc oddálí dosažení všemožných ekocílů.

Proto velice vítáme alianci USA, Japonska a Kanady, kde poprvé po mnoha letech Justin
Trudea udělal něco správně a připojil Kanadu k tomuto paktu. Je křiklavým faktem, že členem aliance je Japonsko, které by správně podle logiky ekologů mělo od jaderné energie ustupovat od událostí ve Fukušimě, ale Japonci mají stále dost rozumu a uvědomují si nutnost jádra pro fungování a rozvoj svého hospodářství.

7. Republika a Nová buržoazie podporuje takovéto pakty a dovolujeme si tvrdit, že by něco
podobného mělo vzniknout i v rámci Visegrádu. Tři ze čtyř členů Visegrádu mají jaderné elektrárny. Dukovany a Temelín v ČR, Mochovice a Bohunice na Slovensku a v maďarském Paksu. Polsko v roce 1990 upustilo od plánu rozvoje jaderné energetiky v důsledku Černobylské katastrofy, přesto, v současné době je polské veřejné mínění nakloněné jaderné energetice, včetně společných jaderných projektů Polska a Litvy. Vyzýváme proto k zahájení společného výzkumu a vývoje visegrádského jaderného energetického sektoru, stejně jako k výstavbě vlastního společného jaderného energetického komplexu, který umožní snížit závislost Polska na uhelných elektrárnách a sníží ceny elektřiny ve zbytku Visegrádu.

Zatímco se Německo bude dusit v uhelných zplodinách, miliardových tunelech a vysokých
cenách elektřiny, my musíme posílit vlastní jaderné energetické kapacity a podílet se na vývoji nové generace jaderných reaktorů. To je rozdíl mezi idealistickým ekologismem a realistickou ekologickou politikou.

Autor: 7Republika.cz & Nová buržoazie, Praha, ČR, 5.6.2018