7. srp, 2019

SVĚT: Jaderná energie 1. díl

Jaderná energie, aneb naše budoucnost je rukojmím ideologie...
 
Jaderná energie. Milovaná racionálními pragmatiky, nenáviděná demagogickými ideology. Alternativa k ekologicky ničivým tepelným a plynovým elektrárnám, k neefektivním solárním a větrným elektrárnám, či vodním a geotermálním elektrárnám, které taky nepatří mezi nejefektivnější.
 
Zároveň je jaderná energie dokonalým důkazem absolutně iracionálního chování, některých hnutí a organizací na ochranu životního prostředí, protože je nejčistším a nejefektivnějším zdrojem energie, ale kverulanti si stále stěžují. Jadernou energii lidstvo využívá k mírovým účelům od roku 1954, kdy Sovětský svaz spustil první civilní jadernou elektrárnu v Obninsku u Moskvy, a začal tak své obyvatelstvo zásobovat elektrickou energií z jádra. Takže je letos i 65. výročí tohoto okamžiku. Od té doby rostly elektrárny jako houby po dešti.
 
Bezpečnost?
 
Tři události, od kterých ekologisté odvozují svou kritiku a útoky na jaderné elektrárny, byly incidenty na Three Mile Island, Černobyl a elektrárna Fukušima. První incident se podařilo zvládnout bez větší následků na životním prostředí a na obyvatelstvu. Druhý incident byl kombinací naprosto neuvěřitelných faktorů diletantství, konstrukčních chyb, ideologického vedení a plánování (něco, co mají ekologisté společné se sověty), snahy o šetření a dalších faktorů. Způsobila smrt tisíců a zmrzačení desetitisíců. Třetí byla událost způsobená vlnou tsunami. Při třetí události zemřel jeden člověk a 16-18 bylo raněno a hospitalizováno.
 
Proti tomu stojí bezpečnostní opatření. Moderní reaktory mají celou řadu bezpečnostních opatření – ochranné obaly, inherentní pojistky, pevné struktury reaktorů, železobetonové šachty a další. Inherentní pojistky jsou pojistky dané fyzikálními zákony. Reaktory jsou stavěny tak, aby je nebylo možné roztavit, dokonce ani při cílené snaze. Reaktory RBMK, které byly jediné konstrukčně chybné, byly rekonstruovány, a postupně jsou odstavovány.
 
Nyní trochu jiná bezpečnost. Bezpečnost uhelných dolů. Proč uhelných dolů? Třetina světové produkce energie je z uhlí. Je to druhý největší podíl za ropou a před zemním plynem. Nicméně, proč ho zde uvádím? Mezi lety 1991 – 2008 zahynulo při těžbě uhlí přes 100,000 horníků, a nesrovnatelný počet dalších má poničené zdraví. Pro tyto lidi uhelné doly nepochybně představují významný zdroj příjmů, ale argument o bezpečnosti zde předkládám, protože uhelné doly za 17 let zabijí více lidí, než všechny jaderné incidenty (vyjma vojenských) za 65 let existence. A pokud bychom šli, ještě dál, tak při ročním průměru skoro 6 tisíc mrtvých horníků (přičemž v minulosti bylo toto číslo nepochybně řádově vyšší) si uhelná energetika od roku 1882, kdy vznikla první uhelná elektrárna, až do současnosti, vyžádala 822,000 životů horníků.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 7.8.2019