Je treba spoločnosť normalizovať a odstrániť všetky pokusy novoburžoazných síl o narušenie nášho priatělstva s Evrópskym svezom.

Autor: TGM, Praha, ČR, 18.1.2018