11. zář, 2017

VZPOMÍNKA NA 11.9. V NAŠÍ I SVĚTOVÉ HISTORII

Dnes máme vyročí 11.9. V naší i světové historii se stalo v toto datum hodně událostí, které následně změnily dějiny. Začnu takovým výčtem událostí, který má dopad na nás i svět ještě dnes: 

Svět: 
1565 - Velké obležení Malty: Osmanské invazní síly utrpěly zdrcující porážku ve střetu s vyprošťovacími silami posílenými částí obránců ostrova a uprchly z Malty. 

1683 - Bitva u Vídně ukončující druhé obléhání Vídně na počátku velké turecké války byla jednou z klíčových událostí válek mezi Habsburky  (křesťanskou Evropou) a Osmanskou říší a jednu z nejvýznamnějších bitev 17. století. Předznamenala ukončení turecké expanze do střední Evropy a zahájila období strmého vzestupu Habsburské monarchie. 

1697 – V Bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska přecházející Tisu, čímž započal úpadek Osmanské říše. 

1973 – Puč v Chile vedený generálem Augusto Pinochetem, který svrhnul prezidenta Salvadora Allendeho, který během bombardování prezidentského paláce spáchal sebevraždu. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let a zabránil tak dalšímu šíření moru zvanému komunismus. 

1989 – Otevřela se železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ.

2001 – Islámské Teroristické útoky v USA, které odstartovaly tzv. válku proti terorismu islámistů. 

Česko: 
1940 – Českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu přednesl Joseph Goebbels projev o „spolupráci v Nové Evropě“. 

1951 – „Vlak svobody“ na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. 

Jak vidno, svět se neustále zabývá několika boji, tím prvním je boj s Islámem, druhým boj s komunismem. Ani jeden z těchto bojů nelze vyhrát definitivně, nic méně jde nepřítele eliminovat. Dnešní rozmach Islámu, jde ruku v ruce s podporou neolevice (neomarxisté, havlisté, zelení, piráti), je to vrchol jejich vzájemné spolupráce. Celé 20.století se Islám a komunisté podporovali navzájem, stejně tak i Islám a Nacisté. Symptomatické je datum 11.9.1940, kdy ministr nacistické propagandy Goebbels, školil české novináře o nové "spolupráci v nové Evropě". Dnes tomu u eurohujerů a jejich chlebodárců není jinak. Mainstream novináři, opět slouží jen, jako nájemné prostitutky a nutí lidem myšlenky svých pánů o nové spolupráci v EU, o skvělém islámu, o dokonalosti kancléřky z Berlína a manekýna z Paříže. Útočí na šéfa svobodného světa, prezidenta USA D.J.Trumpa, jak právě za nacistů, komunistů, nebo v zemích islámských. Existoval muž, který si s touhle suitou lokajů poradil. 11.9.1973 v Chile provedl puč, právě proti takovým lidem, a zachránil tak svoji zem, před úpadkem, marasmem a zmarem...Stejně jako v roce 1683 u Vídně, byl poražen Islám. Z těchto výročí musíme čerpat, a musíme se jimi inspirovat! Díky generálu Augusto Ugarde Picnochet & polskému králi Jan III. Sobieski, islámskými barbary zvaný Lech z Lechistánu! Je na co navázat! 

Autor: TGM, Praha, ČR, 11.9.2017