31. led, 2018

HRDÝ ČECHÁČEK: Der Himmel über Berlin

Berlín je město andělů. Andělé jsou, ale dvojí. Ti co vůli Boží plní dodnes a také ti, co se vůli Boží vzepřeli!

"Padali andělé krutí na křídlech hromů bijících, na města moře vzdutí, ničehož netušících"...

Německo i Evropa toto padání krutých andělů, neboli padlých andělů, zažívá po staletí opakovaně. Ve 20. století to Evropu stálo hodně. Oba dva vražedné totalitní režimy vznikly v Německu, Nacismus i Komunismus. Je zcela evidentní, že v tom 21. století se Německo ani Evropa nepoučila. V Německu a nejen v něm bují další vražedný totalitní režim. "EuroIslamismus"!
 
Berlín město hříchů a kdysi i svobody
Mám Berlín rád, před lety jsem dokonce uvažoval, že se tam přestěhuji, jenže situace se za posledních 10 let radikálně změnila. I když se kancléřka Merkelová snaží posílat islámské ilegální imigranty do celého Německa i Evropy, opravdovým rájem je pro ně právě hlavní město Německa. Mají tam veškerou podporu, jak vládní tak i nevládních neziskovek. Nemusejí nic dělat a mají se skvěle, o to větší je jejich přesvědčení, že mohou vše a to zcela beztrestně. O zakazovaných betlémech, vánočních stromcích a zakazování alkoholu v různých částech Berlína je zbytečné psát, je to prostě realita, takový islám je! Stejně tak i zahalování žen a atakování nemuslimek a sexuální obtěžování...
 
Berlín býval město svobod, za Výmarské republiky vytáčel Hitlera a Goebbelse do nepříčetnosti. Jeho kabarety, Tingl-Tangl, umělecká scéna, ale i řemesla a rozvoj živností. Německo bylo motorem svobod, bylo dál než Anglie, nebo i Francie. V Berlíně byl zprovozněn na Postdammer platz také první silniční semafor pro motoristy v Evropě (jeho kopie tam dnes opět stojí). Ten semafor byl tehdy symbolický, ukazoval cestu nové svobodné Evropě, ukazoval, že svoboda má smysl, ale musí mít svůj řád. To je hlavní kámen úrazu dneška! Následné poválečné rozdělení Berlína na svobodnou a nesvobodnou část a jeho spojení po pádu Berlínské zdi vedlo ke svobodě, která však pozřela sebe sama. Berlín v honbě za svobodou začal ničit vše, co mělo smysl a s pádem zdi se z Berlína postupem času stalo město diktatury svobody.
 
Liberálové v Berlíně zapomněli, že i liberalismus potřebuje mít svůj semafor neboli svůj řád, jinak je z něj stejná totalita jako z ostatních totalit. Stává se tzv. totalitou absolutní svobody, která nemá hranice, a to je živná půda pro Islám, který parazituje právě na tom, že není nic oficiálně uzákoněno. Jistě existuje právní řád, ale ten je nahlodáván právě tou nejistotou toho, co má mít smysl a co ne, co je důležité a co není. Politici sami tento právní řád již dávno opustili a plně se odevzdali paralelnímu systému, který postupně zaplňuje systém Islámu. Totalitní ideologie pro 21. století, vlastně pro všechna staletí, protože Islám se prostě nevyvíjí, je neměnný, je krutý tak jak byl kdysi a nemocný stejně jako kdysi. Je to choroba, která ovládá město, kde se střídají u moci andělé boží vůle i andělé padlí, ti vak znají jen cestu do pekel...
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 31.1.2018