29. zář, 2018

HRDÝ ČECHÁČEK: Přepisování dějin pokračuje, ale zrada, je stále zrada!

Vzhledem ke snahám liberálních pisálků, kteří trolí, že nás Západ před 80 lety v Mnichově nezradil, asi toto...

"Spojenci nás nezradili & Hitler nás zachránil!"

Jen mu to pak zkazili Churchill, Roosevelt & Stalin...

Byla to vlastně taková Mnichovská pohoda...Snahy dnešních liberálních pisálků, zbabělých historiků a moderátorů veřejnoprávních médií jsou tak velké, že popírají základy logiky a o pravdě ani nemluvě. Existuje tisíce materiálů a důkazů o Mnichovské zradě. Byly porušeny mezinárodní smlouvy o vzájemné vojenské pomoci, všem to bylo jasné tehdy, je to jasné i dnes...

Nejstupidnější vyjádření našich "liberálů":

Historik v ČT:

Mnichov znamenal konec naší "liberální parlamentní demokracie"... V čem byla liberální? Když povětšinu 1. republiky vládli strany:

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

Československá strana národně socialistická

Československá strana lidová

Československá národní demokracie

Československá sociálně demokratická strana dělnická

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská

Německý svaz zemědělců

Německá křesťansko-sociální strana lidová

Hlinkova slovenská ludová strana

Co je na těchto stranách liberální? Liberální zemědělci? Liberální dělníci? Liberální živnostníci? Liberální lidovci? Liberální socialisté? Liberální obchodníci? Liberální křesťané? Liberální luďáci? atd...

Moderátor ČT:

Musíme se na to dívat i z jejich (spojenců - Francie, Anglie) úhlu pohledu, měli to těžké, zážitky 1. světové války, byli pro ně traumatické...aha a pro nás ne? U nás to byla v podstatě pohodička...

ZRADA je pořád ZRADA, i když jí budu říkat třebas květináč...

Autor: TGM, Praha, ČR, 29.9.2018