4. lis, 2018

HRDÝ ČECHÁČEK: Kopali, bourali, plánovali, budovali, bourali & znovu budovali

Před 100 lety odcházeli do USA lidé z celého světa, hlavně z Evropy, kde chtěli začít nový život. Muži s pevnou morálkou, bezúhonní, s pevnou páteří, kteří kopali, bourali, plánovali, budovali, bourali a znovu budovali svůj americký sen. Obětovali tomu vše. Vybudovali Ameriku...

O 100 let později vidíme, že situace je jakoby stejná. Vidíme lidi z celého světa, kteří chtějí začít nový život. Jenže je zjevné, a můžou tvrdit co chtějí, že jim nejde o to, že by chtěli plánovat, budovat, kopat a bourat a znovu budovat. Vidíme, že ti muži nemají jednotnou morálku s kulturou s naší civilizací, nejsou povětšinou bezúhonní, jejich páteř je srovnatelná s páteří hada... Zkušenosti nám ukazují, že přesně takový lidé jen žijí z toho, co vybudovali ti ostatní a nutí okolí, aby se jim podřizovalo.
 
Jistě není dobré všechny házet do jednoho pytle. Nicméně ti, kteří to opravdu myslí vážně, mají možnost přejít hranici legálně a přesvědčit úřady,  že jim jde o to stejné a že nejsou jen přítěží. Že nechtějí, aby se o ně někdo staral a že nebudou nikoho obtěžovat ať už sociálně, politicky, nábožensky...
 
To samé platí dnes pro Evropu. Maďaři postavili plot na hranicích, protože úkolem státu je zajistit bezpečnost obyvatel. Rumuni a Bulhaři hlídají hranice. Rakušané poslali na hranice s Itálií a Slovinskem armádu. Italové zavřeli přístavy. Stejně tak dominově odmítají země Střední Evropy tzv. Globální pakty, protože jsou nebezpečné, fakticky a ruší možnost bránit hranice a nutí státy přijímat tzv. ilegální migranty, ze kterých pakty dělají imigranty legální. Prezident USA Donald J. Trump poslal Národní gardu hlídat hranice, k nimž míří kolona ilegálních migrantů ze střední a jižní Ameriky. Vojáci mají rozkaz střílet, pokud budou na hranicích napadeni. Liberálové a mainstream média už šílí a křičí, že je to nehumánní a nesolidární. Není to tak.
 
Nehumánní a nesolidární je nechránit občany svého státu, do jehož čela jste byl zvolen a vpustit do země nikým nekontrolovanou cizí masu lidí, která nemá stejné civilizační návyky a nikdo neví, co od ní můžeme čekat. Z historie víme, že pokud se tak někdy stalo, většinou to ten stát a jeho občany zničilo. 
 
Není nutné, ani rozumné opakovat stejné historické chyby. Trump to ví, a proto svoji zem brání. U nás to vědí šéfové středoevropských států. Od Baltu po Jadran. Snad se přidají všichni. Co se týká Západní Evropy, vybrala si sebezničení a podvolení se barbarům. Je to jejich věc. Nemají žádné právo ani nárok, nutit nás ke stejné sebevraždě! Žádné! A není o tom žádná diskuze! Je to jasný fakt, na kterém to celé stojí! A neuhneme z něj!
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 4.11.2018