2. říj, 2017

7REPUBLIKA.CZ: TROJMOŘÍ - BUDOUCNOST EVROPY

Situace v Evropě se velice zhoršuje. V mnoha ohledech je kritickou, a to zejména v otázkách migrační, finanční, bezpečnostní a národní krize, v otázkách geopolitických střetů mezi evropskými velmocemi a parcelování východoevropských národů, včetně našeho národa.

Po stovky let je našim národům vnucováno, že jsme „malými národy“, ale malý národ je jen takový, který se za malý národ považuje. Jsou Izraelci, Singapuřané, či Švýcaři malými národa? Bezvýznamnými a nucenými klanět se té, či oné velmoci? Ne, jsou to národa, které si získali své postavení a uhájili ho, tak jako si ho konečně musíme získat i my, Češi, Slováci, Maďaři, Poláci, národy Pobaltí, Černomoří a Jadranu.

Mentalita, kterou nám vnutil Němec a Rus je natolik silná, že český politický diskurs není schopen uvažovat jinak, než v linii proněmecké, či proruské a podobně i český národ. Buď se máme stát protektoráty „vyspělého Západu“ (tedy Německa), nebo „slovanských bratří“ (tedy Kremlu). Oboje je nesmysl a oboje nás vede na porážku.

 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 2.10.2017