1. led, 2018

7REPUBLIKA.CZ: My jsme Sithové!

Protože jsou vánoční & novoroční svátky, a protože je to letos čtyřicet let od uvedení nejsluníčkářtější ságy v historii scifi – Star Wars – sluší se a patří oslavit nejskvostnější a nejctnostnější hnutí – Řád sithů. Pro odlehčení. Uznávám, že tento článek může trochu vyznít jako obrana Mordoru v Rudém právu, ale onen článek nebyl zas tak špatný. Navíc Vám ukážeme paralely se současností. Paralely mezi námi a Sithy, stejně jako mezi jedii a sluníčkáři, svobodnou nenávistí a podobně.

7Republika.cz a naše hnutí považuje sithy za svůj vzor, protože v sobě snoubí ty nejlepší ctnosti a přednosti, které jsou tolik zatracované a dehonestované dnešní sluníčkářkou elitou. Je obtížné o sithech psát, protože jde o velkolepý a tisíce let starý řád, který přinášel rozum a řád do galaxie zmítané úpadkem a korupcí.

Sithové vzešli z řad jediů. Oproti ostatním jediům totiž pochopili, že musí hledat odpovědi, nejen v omezené a dogmatické světlé straně Síly, ale i v temné straně Síly. Ta je totiž mnohem více přirozená životu, lidské osobnosti a našemu bytí a existenci, než ta tzv. světlá strana Síly.

Prvním z těchto osvícených velmistrů jediů byl Ajunta Pall, který vyvolal vzpouru proti svým omezeným bratřím. Ve válce temných jediů proti světlým jediům byl poražen a musel uniknout do exilu, ale tento exil nastartoval slavné dějiny sithů. Temní jediové během svého exilu objevili planetu Korriban, kde vzkvétala mocná a prosperující civilizace čistokrevných Sithů, rudokožců vládnoucích Síle. Temní jediové svrhli staré krále čistokrevných Sithů a chopili se moci, aby dovedli tuto civilizaci ke galaktickému vítězství.

Jediové světla byli mezitím nadále služebníky zkorumpované a upadající Galaktické republiky, přestože si usurpovali významné postavení a falešnou autoritu. S pomocí „matení mysli“ a další jediské magie potlačovali opozici proti svému řádu, který označovali za jediný správný a dobrý.

V roce 5000 před bitvou o Yavin, tedy pět tisíc let před dějem série Hvězdných válek, čistokrevní Sithové a jejich mistři, pod vedením osvíceného a brilantního sithského mága, genetika a sithského lorda Naga Sadow vyrazili do války. Naga Sadow byl archetypem, kterým se alternativní pravice má řídit. Respektoval schopnosti různých ras, deklaroval, že každý se může stát sithem, ale musí si to zasloužit a nemilosrdně vedl boj za dominanci sithského řádu a dosažení pořádku, míru a spravedlnosti v celé galaxii. Naga Sadow se svými vojsky vytáhl do boje proti Galaktické republice a jediům. Téměř je zničil, ale byl poražen v bitvě na Coruscantu a musel uprchnout do exilu, když Republic přišli na pomoc neočekávaní spojenci z jednoho menšího císařství. K jeho porážce navíc přispěli vnitřní rozpory s jiným sithským lordem, Ludo Kresshem. Podobné rozpory zažívalo protiislámské hnutí v době, kdy mělo být na svém velkolepém vrcholu.

Nicméně nyní se dostáváme k další paralele, která je mezi jedii a Galaktickou republikou na jedné straně a dnešními sluníčkáři a státní mocí na straně druhé. Po porážce Naga Sadowa a jeho vojska byla sithská říše v troskách, její armády zničeny, její planety dobyty a její vůdci mrtví, či na útěku. Přesto, tehdejší nejvyšší kancléř Galaktické republiky Pultimo nebyl spokojen a rozjel tzv. sithský holocaust. Genocidu, která do té doby neměla obdoby v galaktické historii. Jediové a republiková armáda zaútočili na vzkvétající planetu Korriban, kde žili miliardy lidí a čistokrevných Sithů. Orbitální bombardování, systematické vyvražďování, prohledávání domu za domem… to vše si vyžádalo oběti v řádech miliard mužů, žen a dětí. Jen na Korribanu bylo vyvražděno devět miliard obyvatel sithské říše. Ve jménu dobra, míru, pravdy, lásky a demokracie bylo zavražděno devět miliard lidí. Z této genocidy vyšla pomsta sithů. Dnes je podobná situace. Současná genocida evropských národů neprobíhá se stejnou brutalitou a razancí jako genocida sithů, ale dnešní sluníčkářská propaganda usiluje o democidu – genocidu demografickou, na jejímž konci bude vymření evropských národů, podobně jako měli být vyhubeni čistokrevní sithové.

Sithům se podařilo přežít, protože jeden ze sithských lordů, Vitiate, na poslední chvíli evakuoval milióny sithských civilistů a odešel do vzdálených a zapomenutých sithských kolonií, kde po více než tisíc let obnovoval Sithské impérium, aby se nakonec utkal opět s Galaktickou republikou

a dokonce dobyl hlavní planetu Coruscant. Příběh je velice komplikovaný, nicméně je nutné říci, že sithský císař tehdy zradil svůj lid a místo, aby dorazil Republiku, využil obsazení Coruscantu, jen k mírovému handlování, což byla rána pro Impérium.

Další pokrytectví jediů a Galaktické republiky vychází z toho, že využívají technologie rasy zaniklého Nekonečného impéria, rasy Rakatanů, která žila z temné strany Síly a kdysi skoro deset tisíc let vládla velké části galaxie. Světelné meče jediů jsou zbraní vytvořenou padlým rakatanským impériem.

Ale kromě pokrytectví v podobě genocid a využívání technologií temné strany, nacházíme i další paralely. Barnevernet. Překvapuje Vás, jak souvisí norský neomarxistický aparát unášející děti s jedii? Kupodivu souvisí. Jediové brali děti do výcviku a nejspíše i pomocí zmatení mysli, získávali nové a nové stoupence. Nicméně v tomto případě jde o něco jiného. Roku 23 před bitvou o Yavin postihlo planetu Ord Thoden zemětřesení, které zničilo její hlavní město. Jediové našli v troskách města batole jménem Ludi, a zjistili, že dívka je nadaná cítit Sílu. Ukradly jí a odnesly do jediského chrámu na Coruscantu. Vzápětí se, ale objevila její matka Jonava Billane. Jediové mezitím dívku přejmenovali a s pomocí zkorumpovaných soudů zbavili matku opatrovnických práv. To vyvolalo hněv a odbor veřejnosti proti svévoli jediů, kteří bez mrknutí oka zpřetrhali přirozené vazby mezi matkou a jejím dítětem, jak to dnes činí neomarxisté a Barnevernet. Ale tak jako ve skutečnosti, i ve Hvězdných válkách byl odpor veřejnosti proti všemocnému aparátu bezradný. Nářky matky byly marné. Dítě se stalo otrokem jediského řádu. Demonstrace v corusantském chrámu jediů byla rozehnána pomocí zmatení mysli, které proti demonstrantům zneužili jediští mistři. Mimochodem, oba dva byli později zabiti klonovými vojáky v třetím díle Hvězdných válek, čímž se Jonavě a její zotročené dceři dostalo, aspoň malé satisfakce. Jinak je to Barnevernet, jak vyšitý! Nutno dodat, že toto počínání bylo schvalováno jako „dobrý konec“ ze strany Star Wars sluníčkářů, byť ne všech.

Poté se sithové přiblížili ke své pomstě, když nejambicióznější z nich, Darth Sidious známí též jako Sheeva Palpatine, uchopil moc uvnitř Galaktické republiky a začal ji transformovat na nové Galaktické impérium, které by přineslo řád, pořádek a spravedlnost do galaxie. Jen pro upozornění, navzdory černobíle postaveným filmům, Galaktické impérium mělo podporu na většině planet, byly tam velice nízké daně (kdosi vypočítal, že se na daních platilo zhruba 20 tisíc Kč ročně!!!), navzdory předsudkům dokázalo ocenit zasloužilé mimozemšťany (Darth Maul, admirál Thrawn) a nepletlo se do ekonomické svobody svých občanů, na rozdíl od Republiky, která jen danila, danila, danila a korumpovala.

A nyní, proč jsme my, 7Republika.cz a alt-right sithové skutečného světa? Tak jako sithský řád, i my jsme meritokraté usilující o společnost založenou na zásluhách. Nesoudíme podle kůže a původu, ale podle zásluh a loajality. Odile Vaiken nebyl sith, necítil Sílu, a přesto se stal jedním z nejváženějších mužů znovuzrozeného Sithského impéria, za to, že mu věrně sloužil, bojoval za impérium a pomohl impériu přežít v nejhorších chvílích po sithské genocidě. Cizinci žijící v ČR, kteří jsou věrnými občany naší země, přijali náš jazyk, naše tradice, myšlení a bojující za naši suverenitu a schopnost přežít, jsou pro nás více Čechy, než ti, kteří podporují svobodnou nenávist a další podobná hnutí. Odmítáme rasismus, který upíral lidem jiných národů, etnik a ras možnost zasloužit se o náš stát. Tento rasismus se projevoval vůči jiným rasám v sithských říších, ale mnoho sithů si to uvědomovalo a snažilo se to změnit. Pokud by uspěli, ať už by šlo o mága a sithského vládce Naga Sadow, vojevůdce a válečného hrdinu Darth Malguse, či diplomata a vyslance Darth Serevina, sithové mohli osvobodit galaxii.

Jsme sithové, protože se nebojíme našich emocí. Přijímáme je takové, jaké jsou. Lásku, nenávist, zlobu, štěstí, radost, odpor, předsudky, vřelost a hlavně svobodumilovnost, protože emoce jsou úzce spjaté se svobodou. Využíváme je k dosažení svobody a nezávislosti. Jediové jsou jednoznačně paralelní se svobodnou nenávistí, která opovrhuje lidskými emocemi a pocity, snaží se

z lidí udělat šedou necítící masu žijící ze dne na den pod útiskem a strachem, že když projeví emoce, bude ostrakizována, odsouzena jako „náckové“, „rasisté“ a „xenofobové“.

Stejně tak sithský kodex odpovídá našim představám.

Mír je lež, je jen vášeň.

Skrze vášeň získám sílu.

Skrze sílu získám moc.

Skrze moc získám vítězství.

Skrze vítězství jsou má pouta zlomena.

A síla mě osvobodí!

Mír je lež, protože konflikt je hnací silou evoluce. Vášeň je esencí konfliktu a základem lidství. Získanou silou pokoříme naše nepřátele a dosáhneme moci, která nám zajistí vítězství. A toto vítězství osvobodí naše lidi, naši zemi, náš národ a naši historii z okovů, tak jako se sithé snaží osvobodit jejich galaxii z okovů korupce, úpadku a lží republiky a jediů.

Nemusíte se bát, my na rozdíl od sithů zvítězíme, protože svět není sluníčkářská pohádka, kde sluneční zlo poráží racionální dobro a maskuje samo sebe dobrem.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 1.1.2018

Pozn. ke gramatice: sithové = členové řádu, Sithové = příslušníci čistokrevné sithské rasy.