http://www.7republika.cz/
&
http://www.sedmarepublika.cz/