19. zář, 2017

BUDOUCNOST MAJÍ SVOBODNÉ NÁRODY!

Na valném shromáždění OSN, vystoupil poprvé prezident USA, Donald J.Trump. Jako hlavní poselství z jeho projevu lze vzít věty o tom, že jedině svobodné národy mají budoucnost! Tzn. žádné velké říše, které národy utiskují. Jasně se ohradil proti režimům v Severní Koreji, Iránu, Venezuele. Uvedl, že Američané nechtějí nikde na světě prosazovat „svůj způsob života“, nýbrž chtějí být příkladem. Každá země na planetě by podle něj měla usilovat o suverenitu, bezpečnost a prosperitu, a tyto hodnoty společně s dalšími bránit. Nicméně, pokud mluvil o nedemokratických nebezpečných režimech, měl zmínit i Saudskou Arábii, která také podporuje islámský terorismus, a další muslimské státy...

Autor: TGM, Praha, ČR, 19.9.2017