4. říj, 2017

TRUMP NEWS: MADE IN AMERICA

Trumpův ekonomický protekcionismus – plnění dalšího slibu

V podstatě po celý rok svého presidentství, Donald J. Trump připravuje rozsáhlou daňovou a finanční reformu, která by zahájila přechod americké hospodářské politiky od volnotržní/neoliberální k protekcionistickému ekonomickému nacionalismu. Trump si totiž moc dobře uvědomuje, že na první pohled levicové kroky předchozích administrativ v oblasti zvyšování daní, ve skutečnosti vedli k posílení prvků neoliberalismu tím, že vyhnali americké korporace dobývat zisky v zahraničí. Důsledkem tak bylo, nejen snížení daňových výnosů ve Spojených státech amerických, ale ještě hůř, ztráta statisíců pracovních míst amerických zaměstnanců.

V současné době je korporátní daň v USA na 35%, což je vysoko nad průměrem zemí OECD. Kupříkladu v ČR je to pouhých 19%. Daňová politika Clintonovské i Obamovské administrativy poškodila americkou pracující třídu a ekonomicky posílila postavení kosmopolitů. Nyní to chce Donald J. Trump změnit. Jeho cílem je snížení daní na 20%, přičemž ale nejspíše dojde ke kompromisním 25%. Nelze určit, jaké dopady to bude mít, ale vzhledem k současné situaci, kdy americké firmy mají v zahraničí uložený kapitál v hodnotě 2,5 biliónu dolarů, lze říci, že to může jen pomoci. Snížení daní přiměje firmy k návratu, reinvestování v Americe a zajištění pracovních míst pro Američany. Jistě, že to nebudou dělat z dobroty srdce, ale protože uvidí, že Donald J. Trump zlepšuje podnikatelské a obchodní prostředí v USA.

Je to ironie ekonomie, že krok, který na první pohled vypadá neoliberální – snížení daní – má být jedním ze základů nové protekcionistické politiky USA, která bude doprovázena zaváděním nových cel. Každopádně Trump těmito opatřeními pokračuje v plněných svých ekonomických slibů, které nejsou tak vztekle a zuřivě blokovány levicovými Demokraty a pseudopravicovými Republikány, jako jeho předcházející úsilí v oblasti zdravotnické reformy.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 4.10.2017