26. led, 2018

TRUMP NEWS: Donald vs. Davos

Donald versus Davos. Dvě jména. Jedno z nich asi tušíte, komu patří. Donaldu J. Trumpovi, to druhé je název švýcarského rezortu, kde každoročně dochází k setkání ekonomických a globalistických elitářů, kteří pod falešným praporem „volného obchodu“ vedou boj proti národním ekonomikám a suverénní hospodářské politice jednotlivých zemí.

Davoské ekonomické fórum existuje už od roku 1971, kdy vzniklo z popudu německého profesora Klause Schwaba z Ženevské university. Nejprve se nazývalo Evropským fórem managementů, od roku 1987 jako Světové ekonomické fórum, či Davoské ekonomické fórum.

Světové ekonomické fórum vede prostřednictvím volného obchodu válku, jak proti zemím Třetího světa, které nutí k šíleným liberalizačním pseudoreformám, tak proti zemím Prvního a Druhého světa, kde s pomocí Mezinárodního měnového fondu vede útoky proti tamějším zaměstnancům a národní dělnické třídě, aby se dosáhlo „konkurenceschopnosti“ těchto zemí.

V realitě, ale jde o to, aby oligarchové a nadnárodní korporace odírali zaměstnance a pracující vrstvu. V posledních letech však agenda Světového ekonomického fóra dostává trhliny. Nejprve vítězství Brexitu v referendu o odchodu z Evropské unie a poté vítězství protekcionistického Donalda J. Trumpa v Americe, který vede boj za národní americký kapitalismus a ochranu americké pracující třídy prostřednictvím ochranářské politiky. Světové ekonomické fórum propadlo takovému zoufalství, že v roce 2017 pozvalo na své jednání i vůdce Čínské lidové republiky, kteří jako korporátně- socialistický stát nyní ironicky bojují za volný obchod pro své soukromé a státní korporace.

Letos byla mezi pozvanými hosty i omluvačka islámu Malala Yousafzai z Afghánistánu. Mezi dalšími je i marxistický kanadský tyran Justin Trudeau nebo globalista Bill Gates. Propagandistická videa ze Světového ekonomického fóra vyzývají Evropu ke změně a mimo jiné k tomu, aby otevřeně přijímala imigrantské vlny. Samozřejmě je mezi hosty i Donald J. Trump, který je však ve Světovém ekonomickém fóru jednoznačně v nepřátelském prostředí, jakožto obhájce zájmů amerických živnostníků, obchodníků, podnikatelů a dělnické třídy. Dále Světové ekonomické fórum, které se právě schází v Davosu postiženém sněhovou kalamitou, vyslovuje proti globálnímu oteplování a za snížení emisí, což by vedlo k poškození světové ekonomiky.

Tváří tvář tomuhle všemu a faktu, že proti Světovému ekonomickému fóru nejčastěji protestují anarchisté a neomarxisté, kteří ovšem pak slouží jako užiteční idioti kapitalistických globalistických elit, je naší povinností, aby se protestů zhostila především národní pravice a nacionalistická levice, jejichž analýza současné situace, například prostřednictvím pravicového Petra Hampla, či levicové protekcionistky Ilony Švihlíkové, je mnohem lepší, koherentnější, méně utopičtější a efektivnější, než úderné oddíly ultralevicových milicí.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 26.1.2018