20. zář, 2018

TRUMP NEWS: Třetí Trojmoří

Po chorvatském summitu v roce 2016 a polském summitu v roce 2017, přišel 3 summit iniciativy 3 moří, tentokrát v rumunské Bukurešti. Iniciativa, která má za cíl sjednocovat a prohlubovat spolupráci mezi dvanácti východoevropskými a středoevropskými státy, dokazuje, že nadále pokračuje ve svém fungování...

Třetí summit Trojmoří uvedený rumunským presidentem Klausem Iohannesem, učinil další
pokrok, když zahájil činnost Podnikatelského fóra Iniciativy Tří moří. Návrh na toto fórum padl už loni ve Varšavě a nyní byl realizován. Cílem bylo vytvoření fóra reprezentujícího zájmy soukromých podniků a podnikatelů z dvanácti zúčastněných zemí iniciativy. První fórum se zabývalo především otázkami projektů, které zasahují napříč státy iniciativy, zejména projekty infrastruktury v oblasti energetiky, dopravy a informací.

Kromě obchodních a klasických politických záležitostí se summitu týkal i kultury a
oslavoval 100. výročí vzniku moderního rumunského státu.

Na summitu byli přítomni i zástupci Spojených států amerických, například v roli
moderátora vystoupil generál James L. Jones, reprezentant Atlantického koncilu USA a bývalý velitel amerických vojsk v Evropě.

Česká média tento summit, jehož pokračování se bude konat v roce 2019 ve Slovinsku pod
záštitou presidenta Pahora, pochopitelně velice aktivně ignorovala, protože když o něčem budou čeští novináři mlčet, tak to nejspíše neexistuje.

Summit měl, ale své neoficiální pokračování v jednání mezi polským presidentem
Andrzejem Dudou a americkým presidentem Donaldem J. Trumpem, který hostil Andrzeje Dudu
v Polsku na klíčové státní návštěvě. Návštěvě, kterou Polsko opět prokázalo, že hledá silné spojence jako je USA a ne upadající a chromé veksláky s mocí a dotacemi jako je Evropská unie.

Presidenti Duda a Trump během svého setkání představili projekt nazvaný „Pevnost Trump“,
k nelibosti novinářů a všemožných elitářů. Tento projekt má být vojenská základna se stálou
přítomností amerických jednotek na území Polska k posílení obranyschopnosti Polska proti vnější agresi, ať už potenciální ruské, německé či islámské. Vznik takové základny bude pro Polsko výhodný ve všech ohledech. Kromě výše uvedených důvodů bezpečnosti a užší vojenské spolupráce, se taky posílí geopolitické postavení Polska při obraně proti možným politickým a hospodářským útokům Evropské unie a v neposlední řadě, trochu přízemní důvod, stovky, možná tisíce platů trvale přítomných amerických vojáků se utratí v polských obchodech.

Je z toho tedy patrné, jak z jednání mezi presidenty Dudou a Trumpem, tak z otázky samotné
iniciativy Tří moří, že Evropská unie, ač se vzteká, kope, křičí a vříská, ať se snaží politicky útočit, jak chce na Maďarsko, tak se ocitá, čím dál tím více na vedlejší koleji. Doufejme, že to tak bude  pokračovat.

S tím pochopitelně souvisí i nadcházející volby v ČR, kde Vás vyzýváme k volbě kandidátů,
kteří nebudou klást překážky naší suverenitu a nebudou nás podřizovat Evropské unii, ale raději budou chtít zařazení České republiky blíže k Trojmoří.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 20.9.2018