29. bře, 2018

DENNÍ TELEGRAF čtvrtek 29.3.2018

ČESKO: Vláda ČR & jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Hlavními tématy jednání bude Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025, implementace, první výsledky hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+ na národní úrovni a dále vznik pracovních skupin na MPO a TAČR k chystanému přesunu části kompetencí (programová podpora VaVaI).
 
Zdroj:
 

ČESKO: Schůze výborů, komisí a podvýborů PSP ČR

Zasedání výborů, komisí a podvýborů.
 
Zdroj: