20. dub, 2018

DENNÍ TELEGRAF pátek 20.4.2018

ČESKO: 12. schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR

Pokračuje 12. schůze Poslanecké sněmovny.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20180420