24. kvě, 2018

DENNÍ TELEGRAF čtvrtek 24.5.2018

ČESKO: Zasedání poslanecké sněmovny PSP ČR

Pokračuje 13. schůze Poslanecké sněmovny.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20180524