11. čvc, 2018

DENNÍ TELEGRAF středa 11.7.2018

ČESKO: 17. schůze Poslanecké sněmovny - program: Žádost vlády o vyslovení důvěry

Schůze bude zahájena v 9.20 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20180711