20. kvě, 2019

DENNÍ TELEGRAF pondělí 20.5.2019

ČESKO: Schůze vlády ČR

V pondělí 20. května 2019 od 14.00 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády. Kompletní program jednání vlády 20. května 2019 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-05-20

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/20--kvetna-2019-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-00-hod--173791/