10. čvn, 2019

DENNÍ TELEGRAF pondělí 10.6.2019

ČESKO: Schůze vlády ČR

V pondělí 10. června 2019 od 14.00 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády.

Kompletní program jednání vlády 10. června 2019 naleznete na 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-06-10

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/10--cervna-2019-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-15-30-hod--174255/