11. čvn, 2019

DENNÍ TELEGRAF úterý 11.6.2019

ČESKO: Schůze výborů, komisí a podvýborů PSP ČR

Schůze výborů, komisí a podvýborů.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20190611