14. čvn, 2019

DENNÍ TELEGRAF pátek 14.6.2019

ČESKO: SENÁT: „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?“

Veřejného slyšení Senátu, jehož hlavním tématem je projekt vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe...

Zdroj:
 

ČESKO: Schůze výborů, komisí a podvýborů PSP ČR

Schůze výborů, komisí a podvýborů PSP ČR

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20190614