30. čvc, 2019

DENNÍ TELEGRAF úterý 30.7.2019

ČESKO: 600 let od první pražské defenestrace

První pražská defenestrace je událost z neděle 30. července 1419, kdy byli protihusitští novoměstští radní zabiti svržením z okna radnice. Událost je považována za počátek husitských válek.
 
Zdroj:
 

ČESKO: Schůze vlády ČR

Mimořádně v úterý 30. července 2019 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády, poslední před začátkem vládních prázdnin. Upozorňujeme, že z důvodu probíhající rekonstrukce vestibulu Úřadu vlády proběhne doorstep opět ve starém tiskovém sále, a to již od 7.30 hodin.
 
Kompletní program jednání vlády 30. července 2019 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-07-30
 
Zdroj: