8. říj, 2019

DENNÍ TELEGRAF úterý 8.10.2019

ČESKO: Schůze vlády ČR

V úterý 8. října 2019 od 14.00 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády. Upozorňujeme, že z důvodu probíhající rekonstrukce vestibulu Úřadu vlády proběhne doorstep i tentokrát ve starém tiskovém sále.

Kompletní program jednání vlády 8. října 2019 naleznete na 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-10-08

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/8--rijna-2019-schuze-vlady-cr--predpokladana-tk-v-16-00-hod--176678/