18. říj, 2019

DENNÍ TELEGRAF pátek 18.10.2019

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny ČR

35. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat v 09.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20191018