1. lis, 2019

DENNÍ TELEGRAF PÁTEK 1.11.2019

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR

37. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena v 9.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20191101