11. pro, 2019

DENNÍ TELEGRAF STŘEDA 11.12.2019

ČESKO: Schůze výborů, komisí & podvýborů PSP ČR

Schůze výborů, komisí a podvýborů.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20191211