10. bře, 2020

DENNÍ TELEGRAF ÚTERÝ 10.3.2020

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR

41. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat od 14.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20200310