1. kvě, 2020

DENNÍ TELEGRAF PÁTEK 1.5.2020

SVĚT: Oslavy 1. máje, svátku práce

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce