11. kvě, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 11.5.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 11. května od 14.00 hodin se uskuteční formou videokonference další jednání vlády.

Ministři budou projednávat především další opatření na pomoc při řešení dopadů epidemie koronaviru a zabývat se budou i několika body z běžné agendy, například novelou zákona o dani z přidané hodnoty a novelou zákona o návykových látkách.

Zdroj: