13. kvě, 2020

DENNÍ TELEGRAF STŘEDA 13.5.2020

ČESKO: Schůze Poslanecké sněmovny PSP ČR
 
48. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena v 15.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.
 
Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20200513