14. kvě, 2020

DENNÍ TELEGRAF ČTVRTEK 14.5.2020

ČESKO: Schůze Schůze výborů, komisí a podvýborů PSP ČR

Dnes se koná schůze Schůze výborů, komisí a podvýborů PSP ČR

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20200514