18. kvě, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 18.5.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 18. května od 14.00 hodin se uskuteční formou videokonference jednání vlády.

Kromě bodů souvisejících s řešením krize způsobené epidemií koronaviru se bude vláda zabývat i návrhem novely zákona o zajišťování obrany České republiky, poslaneckým návrhem na novelu stavebního zákona a návrhy na jmenování státních tajemníků na ministerstvech spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy.

Program jednání vlády 18. května 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-05-18

Zdroj: