25. kvě, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 25.5.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 25. května od 14.00 hodin se koná formou videokonference jednání vlády.

Vláda se bude opět zabývat dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, ale řešit má i několik poslaneckých legislativních návrhů a pravidla dotačního programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, kterým chce stát pomoci zemědělským prvovýrobcům získat či navýšit provozní financování prostřednictvím úvěrů poskytnutých komerčními bankami.

Program jednání vlády 25. května 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-05-25

Zdroj: