27. kvě, 2020

DENNÍ TELEGRAF STŘEDA 27.5.2020

ČESKO: Schůze poslanecké sněmovny PČR

49. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat od 9.00 hodin v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=699&dx=20200527