1. čvn, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 1.6.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 1. června od 14.00 hodin se uskuteční formou videokonference jednání vlády.

Ministři mají projednávat mimo jiné dotační program na podporu sportovních organizací poškozených dopady pandemie, který připravila Národní sportovní agentura. Kromě další agendy spojené s koronavirem budou řešit také několik poslaneckých předloh, návrh zákona o evidenci skutečných majitelů či návrhy novely zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a novely živnostenského zákona.

Program jednání vlády 1. června 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-01

Zdroj: