8. čvn, 2020

DENNÍ TELEGRAF PONDĚLÍ 8.6.2020

ČESKO: Schůze vlády ČR 
 
V pondělí 8. června od 14.00 hodin se uskuteční formou videokonference jednání vlády.

Kabinet se bude zabývat mimo jiné vládními novelami zákonů o bankách a o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, dvěma poslaneckými předlohami a také několika body, které souvisejí s řešením dopadů koronavirové epidemie. Vláda projedná například otázku možného přijetí historicky prvního úvěru do výše 300 milionů eur na úrovni státního rozpočtu ke spolufinancování již realizovaných nebo plánovaných výdajů na nákup zdravotnického materiálu a nemocničního zařízení od Rozvojové banky Rady Evropy.

Program jednání vlády 8. června 2020 naleznete na

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-08

Zdroj: